Soboty z Jezusem

Soboty z Jezusem

Archiwum
Siostry Uczennice Krzyże zapraszają dziewczyny studiujące i pracujące na Soboty z Jezusem. Spotkanie odbędzie się 26 listopada od godz. 10:00 do 16:00 w Domu Diecezjalnym TABOR. Czas modlitwy, adoracji, rozmowy.
Czytaj więcej
PSYCHOEDUKACYJNE PODRÓŻE #1

PSYCHOEDUKACYJNE PODRÓŻE #1

Archiwum
Star­tu­jemy z nowymi wyda­rze­niami o tema­tyce zdro­wia psy­chicz­nego w Rze­szo­wie. Zabierz się z nami w Psy­cho­edu­ka­cyjną Podróż. Pierw­sza wyprawa po wie­dzę już 10 listo­pada 2022 r. od godz. 18:00. Wstęp wolny. Zapra­szamy! (więcej…)
Czytaj więcej
SOBOTY Z JEZUSEM

SOBOTY Z JEZUSEM

Archiwum
Siostry Uczennice Krzyże zapraszają dziewczyny studiujące i pracujące na Soboty z Jezusem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 października od godz. 10:00 do 16:00 w Domu Diecezjalnym TABOR. Czas modlitwy, adoracji, rozmowy.
Czytaj więcej