KATECHEZY PRZEDŚLUBNE NA TABORZE


Katechezy przedślubne to forma tzw. przygotowania bezpośredniego
do małżeństwa. Najlepiej je zaplanować na ok. rok przed ślubem, np. wtedy, kiedy ustala się datę małżeństwa i rozpoczyna organizację przyjęcia weselnego.

UWAGA!!! Katechezy przedślubne to nie to samo co katechezy przedmałżeńskie.
W katechezach przedmałżeńskich można brać udział bez pary,
w katechezach przedślubnych tę parę wypadałoby już mieć 🙂
Do Ślubu potrzebne są zaświadczenia z obu katechez!
Zapraszamy również do wzięcia udziału w katechezach przedmałżeńskich organizowanych w Domu Diecezjalnym TABOR:
https://tabor.rzeszow.pl/aktualnosci/katechezy-przedmalzenskie/

W ramach tych katechez, obok wspólnych zajęć z kapłanem i doradcą, każda para odbywa trzy indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego oraz otrzymuje materiały potrzebne do prowadzenia i interpretowania obserwacji w ramach Naturalnego Planowania Rodziny.

UWAGA!
uczestnicy katechez zobowiązują się do noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania katechez
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z katechez przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

GDZIE KIEDY JAK?

TERMINY
03-04 września 2022 r.
15-16 października 2022 r.
19-20 listopada 2022 r.
17-18 grudnia 2022 r.
28-29 stycznia 2023 r.
11-12 lutego 2023 r.
11-12 marca 2023 r.
15-16 kwietnia 2023 r.
13-14 maja 2023 r.
10-11 czerwca 2023 r.

Sobota: 8.00 -17.30
Niedziela: 8.00 -15.00

MIEJSCE
 DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

KOSZT
 400 zł od pary
 potwierdzeniem zapisu jest wpłata zadatku 50 zł od pary (zadatek jest BEZZWROTNY)
 możliwość dokupienia noclegu. (80zł/os)

W cenę wliczają się:
1) Trzy katechezy kapłana
2) Trzy katechezy doradców życia rodzinnego
3) Trzy indywidualne spotkania z doradcami życia rodzinnego dla każdej pary (spotkania odbywają się po zakończeniu weekendu w terminach uzgodnionych z doradcą)
4) Wykład zaproszonego gościa
5) Pakiet materiałów szkoleniowych wraz z termometrem owulacyjnym
6) Możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z kapłanem lub spowiedź
7) Obiady w sobotę i niedzielę, serwis kawowy z poczęstunkiem
8) Korzystanie z sal konferencyjnych, zaplecza sanitarnego itd.
9) Podatek VAT

POSIŁKI
W czasie zajęć zapewniamy kawę, herbatę oraz obiady (wszystko w cenie).

REŻIM SANITARNY
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z katechez przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

KONTAKT Z RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

 Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU REKOLEKCJI!

REGULAMIN KATECHEZ:

  1. Katechezy mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.

2. Uczestnicy katechez:
-zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
-są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
-wpłacają zadatek w wysokości 50 zł od pary po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia oraz resztę kwoty (350 zł od pary) w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– zobowiązują się powiadomić o rezygnacji z formy rekolekcyjnej nie później niż TYDZIEŃ przed datą rozpoczęcia rekolekcji.
– zobowiązują się po rekolekcjach
weekendowych dla narzeczonych, do odbycia 3 rozmów indywidualnych w
Poradni Rodzinnej. Spotkania odbywają się w odstępach około
miesięcznych. Na spotkania umawiamy się w trakcie trwania katechez.

3. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

4. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

5. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy katechez zobowiązują się do:

-zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
-noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania katechez
-dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
-poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy.
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z katechez przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

6. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

7. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

8. Pierwszeństwo uczestnictwa w rekolekcjach mają osoby z terenu diecezji rzeszowskiej.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesłania na adres e-mail zapisujących się Narzeczonych wiadomości z pytaniem czy podtrzymują oni chęć udziału w Katechezach. Brak odpowiedzi na taki e-mail w ciągu tygodnia skutkował będzie wykreśleniem z listy uczestników.

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

LINK DO FORMULARZY ZAPISOWYCH:
03-04 września 2022 r. ➡ https://forms.gle/Vh2S287bVTMbWFv89
15-16 października 2022 r. ➡ https://forms.gle/8LQStgkvgM3Lytah7
19 – 20 listopada 2022 r. ➡ https://forms.gle/bB3T7LDgVtPLoYeF8
17-18 grudnia 2022 r. ➡ https://forms.gle/jP78FWyioUZ6fRJ88
28 – 29 stycznia 2023 r. ➡ https://forms.gle/uTXYqxhVbJwPAGB67
11 – 12 lutego 2023 r. ➡ https://forms.gle/r7WQ3QjwQoDebBw18
11 – 12 marca 2023 r. ➡ https://forms.gle/yMm3tpRrtDmiMR229
15 – 16 kwietnia 2023 r. ➡ https://forms.gle/cRy3zGfezRnjSfB27
13 – 14 maja 2023 r. ➡ https://forms.gle/gGueYSRht2bisSGYA
10 – 11 czerwca 2023 r. ➡ https://forms.gle/5SJmGzakxy3ZJG7K7