Wspólnota Uczniów Krzyża

Tworzą ją ludzie świeccy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, młodzi i starsi, żyjący w rodzinach lub samotnie. Łączy ich to samo pragnienie: stawać się uczniem Jezusa, uczniem Krzyża, uczniem Bożej miłości, realizując powołanie katolika świeckiego.

Być Uczniem Krzyża to:
• stawać się uczniem Bożej miłości i ofiarowywać swoje życie, aby ratować braci
• żyć oddaniem Maryi
• żyć perspektywą wieczności
• stawać się apostołem Chrystusa w świecie
• codzienna modlitwa: 

Dziękujemy Ci, Jezu, za niepojętą miłość Twoją ku nam.  Dopomóż nam rozdawać miłość Twoją całemu światu. Panie, ratuj braci! Męką swoją, nieustannym wstawiennictwem Maryi  i naszą ofiarą – ratuj braci!

Spotkania odbywają się w Domu Diecezjalnym TABOR
Zapraszamy w pierwszą środę miesiąca o godzinie 16:00.

Odpowiedzialna za wspólnotę: s. Kazimiera Fleran, Uczennica Krzyża tel. 508 171 208