Historia Domu

Historia Domu

Seminarium

Budynek, w którym obecnie mieście się Dom Diecezjalny TABOR początkowo funkcjonował jako hotel robotniczy dla pracowników pobliskich firm. Posiadał jedynie dwa skrzydła, które obecnie nazywane są budynkami A i B.  25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II erygował Diecezję Rzeszowską bullą „Totus tuus Poloniae populus”. Tym samym zaistniała konieczność utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego w nowej diecezji. Do tego celu posłużył wspomniany wcześniej hotel robotniczy. Bp Kazimierz Górny erygował Seminarium 8 kwietnia 1993 r. Jednak budynek przy ul. Wetlińskiej 4 musiał zostać przebudowany, aby mógł spełniać nowe zadania. Konieczna była budowa nowego segmentu, w którym mieściłyby się kuchnia, aula, kaplica i jadalnia. Został on zaprojektowany przez mgr inż. Marka Łobaczewskiego, natomiast inż. Jerzy Furman opracował plan konstrukcyjny. Od dnia 10 czerwca 1994 r. seminarium zaczęło w pełni funkcjonować. W 2002 r. diecezja pozyskała budynek warsztatu ślusarsko-kowalskiego wraz z okolicznymi terenami od firmy „Montares”. Trzy lata później w budynku nie było śladu po warsztacie, który przerobiono na obiekt kulturalno-rekreacyjny, czyli aulę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Bp Kazimierz Górny poświęcił salę gimnastyczną 6 stycznia 2005 r., aulę natomiast 10 października 2005 r. W trakcie tego wydarzenia aula otrzymała wezwanie bł. ks. Władysława Findysza. Budynek przy ul. Wetlińskiej służył alumnom do 2013 r. kiedy to 3 stycznia przenieśli się do nowego miejsca przy ul. Witolda. Nazwa ulicy uległa zmianie na Połonińską, a budynek otrzymał nazwę „Dom Diecezjalny Tabor”.

Dom Diecezjalny „TABOR”

W marcu 2013 r. ks. bp Kazimierz Górny powierzył ks. Danielowi Drozdowi – wikariuszowi par. Chrystusa Króla w Rzeszowie, organizowanie Domu rekolekcyjnego i Katolickiego Akademika dla Studentów. Ostatecznie, byłe seminarium zostało nazwane: Dom Diecezjalny TABOR i pod taką nazwą oficjalnie funkcjonuje od  czerwca 2013. Pierwszym dyrektorem TABORu zostaje ks. Daniel Drozd, a jego zastępcą ks. Marcin Szopiński (2013-2016; +2017). Niemalże od samego początku zaistnienia Domu rekolekcyjnego, przyjeżdżały do niego grupy młodzieżowe, dorosłych, różnych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, by w tym miejscu przeżywać ćwiczenia duchowe.

Od 1 października 2013 r. zainaugurował swoją działalność I Katolicki Akademik dla Studentów w diecezji rzeszowskiej. Zamieszkało w nim 53. studentów z różnych uczelni rzeszowskich.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Domu było poświęcenie kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w dniu 29 listopada 2014 r. Poświęcenia dokonał ks. bp Jan Wątroba – obecny ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Od tego dnia, na TABORze, trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie każdy chętny, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, zobowiązując się do adorowania 1 godziny w tygodniu przez rok – tracąc czas dla Jezusa. Zdeklarowanych jest ponad 200 osób.

W roku 2016 następuję zmiana zarządu Katolickiego Stowarzyszenia TABOR, ustępuje założyciel i prezes Stowarzyszenia p. Marek Rawski, a nowym prezesem zostaje ks. Tomasz Rusyn, który wymienił na stanowisku ks. Marcina Szopińskiego. Vice prezesami zostali: p. Robert Stefanowski (GreinPlast) i p. Paweł Kobosz (Kobi), a skarbnikiem Stowarzyszenia została p. Ewa Stefanowska (GreinHotel). Fakt ten jest o tyle znamienny, gdyż Katolickie Stowarzyszenie TABOR podpisało umowę z Diecezją Rzeszowską o użyczenie całej nieruchomości przy ul. Połonińskiej 25 na 15 lat, przejmując również w ten sposób całe jej utrzymanie. Jednocześnie są oni też inwestorami, którzy postanowili wyremontować Dom Diecezjalny TABOR. W liście intencyjnym, jak też w postanowieniach umowy, zostały jasno określone przeznaczenie TABORu jako miejsce ewangelizacji.

TABOR jest dobrym miejscem na rekolekcje i spotkania wspólnot. Dysponuje dużym zapleczem pomieszczeń, sal konferencyjnych, auli i urokliwym ogrodem. Do tej pory przez rekolekcje, dni skupienia oraz różne wydarzenia odwiedziło nas wiele grup liczących od ok. 20 do nawet 300 osób. Na rekolekcjach i spotkaniach byli u nas m.in. o. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu, ks. Piotr Pawlukiewicz, Mary Wagner, Witek Wilk, Marcin Zieliński,  ks. Rafał Jarosiewicz, Marcin Jakimowicz, Leszek Dokowicz, o. Józef Witko OFM.

Od października 2014 r. zostały przeniesione od oo. Bernardynów w Rzeszowie do Taboru „Katechezy Audiowizualne” – comiesięczne spotkania z ludźmi dającymi świadectwo swej wiary i życia z Panem Bogiem na co dzień.

TABOR jest domem dla każdej wspólnoty i każdego człowieka który pragnie relacji z Bogiem.

Do Wspólnot Domu należą: