Ekipa Domu Diecezjalnego

Pracownicy, współpracownicy, sympatycy i wolontariusze naszego Domu.

Dyrekcja, recepcja, organizacja rekolekcji, ustalanie rezerwacji, sprawy bieżące: telefon: 533 833 399 (07.00-19.00), e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl

(19.00-07.00) – sprawy pilne i informacyjne

Wspólnoty Domu Diecezjalnego TABOR

Z pewnością TABOR jest domem dla każdej wspólnoty i każdego człowieka który pragnie szczerej relacji z Bogiem.