Rekolekcje dla małżeństw „Wieź małżeńska, intymna i codzienna” PulikowscyGDZIE KIEDY JAK?
T E R M I N
➡ 10-12 maja 2024 r.
Orientacyjne godziny trwania rekolekcji:
Piątek: 18:00-20:00
Sobota: 8:00-21:00
Niedziela: 8:00-14:00

M I E J S C E
 DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
➡ stacjonarnie

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
➡ 300 zł / para (płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
➡ dopłata za dziecko 100zł / za opiekę

*nie organizujemy opieki dla dzieci do lat dwóch. Można przyjechać z własną opiekunką, której trzeba będzie wykupić ewentualny nocleg i wyżywienie.
*mail z numerem konta do wpłaty dostaną Państwo w ciągu 24 godzin od zapisania się na rekolekcje
UWAGA! Opłata jest bezzwrotna.

W tej cenie zawiera się:
▪ organizacja rekolekcji
▪ ogrzewanie, klimatyzowanie sali
▪ serwis kawowy + ciastka
▪ notatnik, długopis, identyfikator

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą serwowane na kuchni i obejmują:
Dla osób nienocujących:
sobota – obiad i kolacja,
niedziela – obiad
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości:
▪ Dorośli i dzieci powyżej 9 roku życia (100zł/os)
▪ Dzieci 3-8 lat (60zł/os)

Dla osób nocujących:
piątek – kolacja
sobota – śniadanie, obiad, kolacja
niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości z noclegami.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.
Zamawiając nocleg zobowiązujesz się również do opłacenia posiłków od piątkowej kolacji do obiadu w niedzielę.
▪ pokój 2-osobowy dla małżeństwa (660zł: nocleg + posiłki) *
+ dopłata za dziecko 200 zł (nocleg + posiłki) 3-8 lat
+ dopłata za dziecko 270 zł (nocleg + posiłki) 9+lat

*cena ta nie zawiera kosztów udziału w rekolekcjach
O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 3 maja).

Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
 ✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
 ☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U _ R E K O L E K C J I
REGULAMIN REKOLEKCJI
1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
3. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
4. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego,
– wpłacają 300 zł jako przedpłatę za rekolekcje oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji,
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl
bądź pod numerem telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

Plan rekolekcji: 

Piątek
18:00 Kolacja (dla osób nocujących)
19:00 Eucharystia
20:00 Konferencja I

Sobota
8:00 Śniadanie (dla osób nocujących)
9:00 Konferencja II
10:00 Przerwa kawowa
10:30 Konferencja III
11:30 Przerwa
12:00 Modlitwa Regina Caeli
           Konferencja IV
13:00 Przerwa obiadowa
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
            Konferencja V
17:00 Eucharystia
18:00 Kolacja
19:00 Integracja i Modlitwy wieczorne

Niedziela
8:00 Śniadanie (dla osób nocujących)
9:00 Konferencja VI
10:00 Przerwa
10:30 Pytania i odpowiedzi/ Czas świadectw
12:00 Eucharystia
13:00 Obiad

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/5jhLz1rJwaLkqZ5r6