Ruch FOCOLARI

Spotkania otwarte wspólnoty

Dom Diecezjalny „TABOR” w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

I niedziela miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 10.00, spotkanie formacyjne i świadectwa 11.30 – 13.15

Spotkania ze Słowami Życia

  1. Parafia św. Józefa Kalasancjusza, Zakon Pijarów w Rzeszowie, ul. Lwowska 125
    II poniedziałek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00. w kawiarence
  2. Parafia św. Ducha w Sandomierzu, (Sandomierz-Szczytniki-Rzeszów-Warszawa) ul. Opatowska 10
    Spotkania co drugi miesiąc (nieparzysty) w ostatnią niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30, w salce Caritas.

ftkwiece@prz.edu.pl, tel. 603445361

O wspólnocie:

Ruch Focolari powstał w czasie II wojny światowej w Trydencie, we Włoszech. Chiara Lubich (ur. 22.01.1920) wraz z kilkoma przyjaciółkami odkrywa, że Bóg jest Miłością i kocha każdego nieskończenie. I to staje się iskrą inspirującą do powstania i rozprzestrzeniania się Ruchu. W krótkim czasie rozszerza się on na całe Włochy, a w latach 60 obejmuje Europę i inne kontynenty.

Oficjalną aprobatę Stolicy Apostolskiej Ruch Focolari uzyskał w 1962 roku pod nazwą Dzieło Maryi.

Celem Ruchu jest realizacja Testamentu Jezusa „Aby wszyscy stanowili jedno” (J17,21).

Jezus ukrzyżowany i opuszczony-szczyt miłości Boga do człowieka- staje się kluczem do jedności i wskazaniem, jak przemieniać każde cierpienie w miłość.

Duchowością jedności starają się żyć nie tylko katolicy, lecz także chrześcijanie innych Kościołów, wyznawcy różnych religii oraz osoby o innych przekonaniach.

Chiara Lubich (1920-2008) założycielka Ruchu Focolari

Miasteczka Ruchu –Mariapoli

Miasteczka Ruchu –Mariapoli, czyli miasta Maryi są miejscem prowadzenia dialogu oraz stałym „laboratorium” życia Ewangelią. Wraz z przedsiębiorstwami, szkołami, kościołem, miejscami sportu i rekreacji są one modelem nowoczesnego społeczeństwa, przenikniętego duchem Ewangelii.

Pierwsze miasteczko powstało w 1964 roku we Włoszech, w Loppiano ( k. Florencji ) i liczy obecnie ponad 900 mieszkańców. Znajdują się tam szkoły formacyjne dla rodzin, młodzieży, dzieci, dla zakonników, zakonnic,księży itd., działa Spółdzielnia Loppiano Prima produkująca oliwę oraz wino, funkcjonują przedsiębiorstwa Azur i Fantasy produkujące wyposażenie pokoi dziecięcych oraz Centrum Artystyczne- Centro Ave– wyspecjalizowane w ceramice.

W Loppiano mają siedzibę dwa zespoły muzyczne: Gen Verde i Gen Rosso. Na świecie jest już kilkadziesiąt miasteczek. Każde z nich ma pewną specyfikę, np. Mariapoli Nuova Legge ( Ottmaring, Niemcy) znane jest jako centrum ekumeniczne, miasteczko Pace (Tagaytay, Filipiny)- znane jest z dialogu międzyreligijnego, zaś Mariapoli Ginetta (Brazylia) wyróżnia się rozbudowanym centrum przemysłowym.

Do Polski Ruch Focolari

Do Polski Ruch Focolari dotarł pod koniec lat sześćdziesiątych.

W dniu 24 czerwca 1996 roku Chiara Lubich zainaugurowała uroczyście w obecności władz świeckich i kościelnych miasteczko Mariapoli Fiore, które powstało w Trzciance (gm. Wilga), na terenach użyczonych przez KUL.

W miasteczku znajdują się dwa domy rekolekcyjne z salą spotkać na 150 osób, kaplicą i pokojami gościnnymi dla 65 osób. Mieści się tu również biuro Fundacji Mariapoli. Powstały także nowe domy: dom dla formacji księży i kleryków w duchowości komunii oraz dom dla formacji rodzin.

Dodatkowe informacje nt. Ruchu na stronie internetowej: www.focolare.org/polska/

Serdecznie zapraszamy

Miasteczka Ruchu Focolari na świecie