Informacja o adoracji „Jezus 24/7” w związku z RODO

Informacja o adoracji „Jezus 24/7” w związku z RODO

Archiwum, NANS
Drodzy Adorowicze! W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwane RODO, prosimy o zapoznanie się w recepcji ze zmienioną treścią Regulaminu NANS, Klauzulą obowiązku informacyjnego NANS oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią. Życzymy owocnego czasu na adoracji z Panem Jezusem! Magdalena i Tomasz Stępień koordynatorzy
Czytaj więcej

Klauzula obowiązku informacyjnego – newsletter

Uncategorized
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Katolickie Stowarzyszenie Tabor, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie będzie prowadzić operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane tylko, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie działań administracyjnych oraz w celach statystycznych. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do danych,…
Czytaj więcej

Klauzula obowiązku informacyjnego

Uncategorized
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Katolickie Stowarzyszenie Tabor, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie będzie prowadzić operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamierzeń związanych z prowadzeniem rekolekcji, katechez, konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz imprez kulturalnych wraz z niezbędną obsługą księgową i finansową  oraz realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane tylko, podmiotom…
Czytaj więcej