Rekolekcje kapłańskie „W szkole Ojca. Medytując Modlitwę Pańską” 22-25/11/23 r.

Rekolekcje kapłańskie „W szkole Ojca. Medytując Modlitwę Pańską” 22-25 listopada 2023 r.

„Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa”.
bł. Karol de Foucauld

Rekolekcje głosić będzie ks. Adam Kubiś – Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i święceniach kapłańskich (2001), pracował jako wikariusz i katecheta w parafii w Brzostku (2001-2002) oraz studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2006), gdzie uzyskał licencjat, i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie (2006-2010), gdzie obronił doktorat. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 2012 r. pracuje na KUL-u, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. został mianowany profesorem KUL. Jest wiceprezesem stowarzyszenia „Verbum Sacrum”, redaktorem naczelnym kwartalnika teologicznego „Verbum Vitae”, redaktorem naukowym Biblii Lubelskiej oraz kierownikiem naukowym projektu polskiej bazy teologicznej „Theo-logos”, jest dyrektorem biblijnej szkoły DABAR. Od 25 czerwca 2022 r. pełni obowiązki rektora seminarium.

Zapisy drogą telefoniczną 533 833 399 (07.00-19.00)
lub e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl
W treści zgłoszenia prosimy o podanie:
  • imienia i nazwiska,
  • diecezji i parafii w której Ksiądz posługuje,
  • numer telefonu.

Poza godzinami pracy recepcji zapisy telefoniczne
przyjmuje ks. Daniel Drozd – 501 267 435


  • Rekolekcje rozpoczynamy kolacją o godzinie 19.00
  • Prosimy wziąć ze sobą Pismo Święte, albę i stułę
  • Pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe
  • Wystawiamy zaświadczenia potrzebne do okazania w szkole
Szczegółowy program rekolekcji będzie dostępny wkrótce.

Szkoła DABAR – kurs PASCHA 2023