Rekolekcje „Obyś skutecznie mi błogosławił” z o. Józefem Witko OFM| 9-11/11/18 r.

Rekolekcje z o. Józefem Witko OFM w Rzeszowie

Rekolekcje „Obyś skutecznie mi błogosławił” z o. Józefem Witko OFM

„Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy!”. I sprawił Bóg to, o co on prosił. (1 Krn 4, 9–10).

Jabes jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci Starego Testamentu – jego imię pojawia się niespodziewanie pośród genealogicznych zapisów w Pierwszej Księdze Kronik.
O Jabesie wiemy tylko tyle, że cierpiał, a gdy poprosił Boga o łaskę, On go wysłuchał.

Ojciec Witko, zainspirowany prostą i skuteczną modlitwą Jabesa, uczynił jego właśnie najważniejszą postacią w głoszonych przez niego rekolekcjach.

Rozważając problem ludzkiego cierpienia oraz łaskę uwolnienia od bólu, jaką może obdarzyć nas dobry Bóg, o. Józef przedstawia niezwykłą, a jednocześnie prostą prawdę: Bóg uzdrawia nas poprzez swoje słowo. To Dobra Nowina przynosi nam zbawienie i ulgę w cierpieniu.

„Tam, gdzie jest głoszone słowo, tam przybywa Jezus i mocą Ducha Świętego, uzdrawia i uwalnia wszystkich, którzy tego oczekują i pragną”.

Rekolekcje z o. Józefem Witko OFM

Termin: 9-11 listopada
Koszt rekolekcji: 105 zł (na koszt rekolekcji składa się 50 zł ofiary dla o. Józefa oraz 55 zł na organizację rekolekcji)
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie,
ul. Połonińska 25

 • Jest możliwość zamówienia posiłków. W zgłoszeniu podany jest rodzaj i kwota zamówienia.
  Płatne na miejscu zgodnie z zamówieniem w zgłoszeniu – kontakt z recepcją (e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl; tel. 533 833 399 od 7.00 do 15.00)
 • BRAK MIEJSC NOCLEGOWYCH
 • Po opłaceniu uczestnictwa w rekolekcjach prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na recepcja@tabor.rzeszow.pl

Plan rekolekcji z o. Witko:

Piątek
17:00 – otwarcie rejestracji (duża aula)
19:00 – Kolacja (duża aula)
19:30 – Zawiązanie wspólnoty
19:45 – Przygotowanie do Eucharystii
20:00 – Eucharystia – konferencja I
21:30 – Modlitwa wieczorna o charakterze pokutnym

Sobota
06:45 – Otwarcie auli
07:00 – Śniadanie
08:00 – Konferencja II
09:00 – Kawa i herbata
10:00 – Konferencja III
10:45 – Przygotowanie do Eucharystii
11:00 – Eucharystia – konferencja IV
12:30 – Obiad
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – Konferencja V
16:15 – Kawa i herbata… jeszcze raz 🙂
17:15 – Modlitwa różańcowa
18:00 – Kolacja
19:00 – Konferencja VI
20:00 – Modlitwa wieczorna o uzdrowienie i uwolnienie

Niedziela
07:45 – otwarcie auli
08:00 – Śniadanie, kawa i herbata 🙂
09:00 – konferencja VII
10:00 – przygotowanie do Eucharystii
10:15 – Msza św. – konferencja VIII

13:00 – obiad
Prosimy o przybywanie na rekolekcje od godziny 17:00, abyśmy sprawnie i bez opóźnień przeprowadzili rejestrację uczestników. Osoby, które zamawiały pakiety żywieniowe prosimy o przygotowanie odliczonej gotówki. Przypominamy, że po godz. 19:00 rezerwacja na zamówione i nieodebrane posiłki przepada.

Regulamin rekolekcji

 1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o nadesłania na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl potwierdzenia wykonania przelewu w ciągu 2 dni roboczych (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
  W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 8. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-18.00).