Rekolekcje Fundamentu już w lutym na Taborze!

Już w lutym w Domu Diecezjalnym TABOR rekolekcje Fundamentu Ćwiczeń Duchowych, które poprowadzi o. Mariusz Siódmiak SP !

Czym jest Fundament Ćwiczeń Duchowych i ile trwa?

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp. Umożliwiają one wgląd w siebie i odkrycie Boga zarówno w Jego Słowie jak i w dotychczasowym doświadczeniu osobistym.


Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego (tzw. „Pierwsza i podstawowa zasada”
św. Ignacego – Fundament Ćwiczeń duchowych). Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką). Rekolekcje Fundamentu uczą podstawowych narzędzi do pielęgnowania relacji z Bogiem i pracy nad sobą oraz przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.

Rekolekcje Fundamentu trwają zazwyczaj 5 dni. W naszym Domu odbywać się będą od wieczoru 11 lutego do popołudnia 16 lutego.

Warunki owocnego uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich:

  • zdolność do zachowania pełnego milczenia, w tym: wyłączenie telefonu komórkowego i nie korzystanie z urządzeń łączących z internetem
  • zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy (medytacja, kontemplacja) 3-4 razy dziennie po ok. 45-60 min.
  • wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
  • szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
  • otwartość i gotowość do dzielenia się doświadczeniem rekolekcji z osobą towarzyszącą w Ćwiczeniach duchowych
  • wiek powyżej 20. roku życia

Fundament Ćwiczeń Duchowych jest formą rekolekcji stacjonarnych
i zakłada pełne wyciszenie i symboliczne „odcięcie się” od świata zewnętrznego, przez pobyt w Domu Rekolekcyjnym. Nie ma możliwości dojeżdżania na wybrane punkty rekolekcyjne.

Ile rekolekcje kosztują i gdzie można się na nie zapisać?

Koszt rekolekcji wynosi:

  • 580 zł za pokój 1-osobowy
  • 430 zł za pokój 2-osobowy

Zapisów można dokonać poprzez formularz na stronie:
https://goo.gl/forms/hvmmX4EJJlKOTtv83

WAŻNE! Dokonanie zapisu na rekolekcje poprzez formularz
nie gwarantuje przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Dom Rekolekcyjny.
Liczba miejsc ograniczona.