Rekolekcje kapłańskie „Duch Święty i my” 24-27/10/18 r.

Rekolekcje kapłańskie „Duch Święty i my” 24-27 października 2018 r.

Tematem przewodnim jest werset z Dziejów Apostolskich „Duch Święty i my” (Dz 15,28a).

Rekolekcje głosić będzie ks. dr Adam Kubiś – kapłan diecezji rzeszowskiej, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Przygotowuje habilitację z teologii biblijnej, w roku akademickim 2017/18 prowadził gościnne wykłady na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie.
 
Zapisy drogą telefoniczną 533 833 399 (07.00-15.00) lub e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl
W treści zgłoszenia prosimy o podanie:
  • imienia i nazwiska,
  • parafii w której Ksiądz posługuje.
Koszt rekolekcji 250 zł będzie zbierany w formie kolekty.
Szczegółowy program rekolekcji będzie dostępny wkrótce.