Życzenia Wielkanocne 2019

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
[…]

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

/z Sekwencji Wielkanocnej/

W imieniu całej wspólnoty D. D. TABOR, życzymy aby Pascha Jezusa stała się dla każdego
z nas prawdziwym Przejściem od starego, upadłego człowieka do nowego człowieka
w Chrystusie, bo „to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.”  (por. 2 kor 5, 17).
Niech paschalne światło Zmartwychwstałego oświeca i przemienia nasze codzienne życie.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja!