UFNA I SPOKOJNA JAK MARYJA, MOCNY I ODPOWIEDZIALNY JAK JÓZEF

Jesteśmy zmuszeni odwołać konferencję, która miała się odbyć jutro (sobota godz. 17.00) przepraszamy.

TERMIN
–> 19 czerwca 2021 godz. 17:00

MIEJSCE
DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
–> stacjonarnie (w zależności od obowiązujących obostrzeń)

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
–> prosimy o dowolną wpłatę na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR:

Katolickie Stowarzyszenie Tabor,
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów
Nr konta: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001
w tytule należy podać: „Darowizna na cele statutowe”,

REŻIM SANITARNY
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

KONTAKT Z RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U K A T E C H E Z

 1. Katechezy prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Katechezy mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 3. W katechezach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
 4. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
 • zostaną zapisani na katechezy dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
 • są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
  – w razie niemożliwości dotarcia na katechezy, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów.
 2. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
 3. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 4. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy katechezy w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
 • zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
 • noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania katechezy.
 • dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się katechezy, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
 • poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z katechez przez organizatorów.
 1. Organizator katechezy zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.
 2. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

 1. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
  533 833 399 (od 8.00 do 18.00)