REKOLEKCJE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE –

Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano.

Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:

Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.

Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu.

Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.

Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.

GDZIE KIEDY JAK?

T E R M I N
➡ 26-27 listopada 2021 r.
➡ zapisy kończą się 19 listopada

UWAGA!!! Brak miejsc noclegowych!

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE PRZEZNACZONA NA ORGANIZACJĘ REKOLEKCJI
➡ 50zł (płatne w dzień rozpoczęcia rekolekcji)
(sala spotkań, sanitariaty, koszty organizacyjne, serwis kawowy z ciastkiem)

P O S I Ł K I (65zł-pakiet)
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują:
piątek – kolacja,
sobota –śniadanie, obiad i kolacja,
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Dla osób nocujących w TABORze posiłki będą wydawane na jadalni. Dla osób nienocujących posiłki będą wydawane w miejscu odbywania się rekolekcji.
Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I

UWAGA!!! Brak miejsc noclegowych!

Hotele w pobliżu:

1) Hotel Restauracja TWIERDZA
Hotel 3-gwiazdkowy
Podkarpacka 10B, 35-082 Rzeszów
17 854 06 02
2,3 km od TABORu
http://twierdza.rzeszow.p

2) Zawiszy Czarnego 14a, 35-082 Rzeszów
17 864 00 09
1,1 km od TABORu
https://www.booking.com/hotel/pl/hostel-los-amigos.pl.html

3) Hotel Horyzont
Hotel 3-gwiazdkowy
Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
17 250 25 00
1,2 km od TABORu
https://www.booking.com/hotel/pl/horyzont.pl.html

4) Zajazd Garden
Podkarpacka 190, 35-085 Rzeszów
17 872 73 00
2,8 km od TABORu
https://zajazd-garden.pl/

5) Hotel Iskra
Hotel 2-gwiazdkowy
Generała Jarosława Dąbrowskiego 75, 30-409 Rzeszów
17 854 97 40
2,4 km od TABORu
https://www.hoteliskra.pl/

6) Usługi Hotelowe Metalowiec
ul. Dąbrowskiego 87, Rzeszów
17 854-06-56
2,2 km od TABORu
https://meteor-turystyka.pl/metalowiec-rzeszow,rzeszow.html

NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW przepada
po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy
nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 19 listopada).

R E Ż I M S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów
Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T Z R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U R E K O L E K C J I

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/9aZykyM4GR2X1qRS8

R E G U L A M I N R E K O L E K C J I

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
 3. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
  – zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
  – są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
  – opłacają nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
  – w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny
  kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie
  blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa
  prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres
  recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 4. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu
  rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
  – Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków,
  jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób
  prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn
  niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji
  z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty,
  zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele
  ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich
  odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
 7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 8. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu
  sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
  – zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
  – noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania
  rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju.
  Maseczki będzie można za darmo nabyć w naszym Domu.
  –dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak:
  budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia.
  Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
  – poinformowania osób posługujących i niezwłocznego
  opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak:
  gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy
  TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom,
  u których zostaną zauważone powyższe objawy
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.
 10. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR,
  w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

Plan rekolekcji:

Rekolekcje z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie wg 5 kluczy Neala Lozano

Piątek:

17.00 – recepcja i zapisy

17.30 – przywitanie, uwielbienie Boga, sprawy organizacyjne

18.15 – kolacja

19.30 – konferencja: klucz 1 – wiara i nawrócenie

21.00 – Msza na zakończenie i Apel (Msza cicha)

Sobota:

8.00 – śniadanie

9.00 – konferencja: klucz 2 – przebaczenie

10.00 – przerwa kawowa

10.30 – konferencja: klucz 3 – wyrzeczenie

                                    klucz 4 – stanąć w autorytecie

12.00 – obiad i przerwa

14.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica główna)

            prowadzona modlitwa uwolnienia

            modlitwa wstawiennicza / w zależności od warunków i stanu epidemii

            indywidualne błogosławieństwo

16.00 – podwieczorek

17.00 – Msza Święta – konferencja: klucz 5 – błogosławieństwo Ojca

            po Eucharystii czas świadectw

            rozjazd do domów

                                                                                                                                 

P.s. Zastrzegamy sobie prawo zmiany planu dnia w zależności od warunków