REKOLEKCJE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano.

Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:

Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.

Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu.

Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.

Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.

GDZIE KIEDY JAK?

T E R M I N
➡ 13-15 maja 2022 r.
➡ zapisy kończą się 11 maja

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

OPŁATA ZA REKOLEKCJE
➡ 100zł (płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
*mail z numerem konta do wpłaty dostaną Państwo w ciągu 24 godzin od zapisania się na rekolekcje
UWAGA! Opłata jest bezzwrotna.

W tej cenie zawiera się:

 • honorarium dla głoszącego
 • ogrzewanie, klimatyzowanie sali
 • serwis kawowy + ciastka
 • notatnik, długopis, identyfikator

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą serwowane na kuchni i obejmują:
Dla osób nienocujących:
sobota – obiad i kolacja,
niedziela – obiad
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości. (70zł)
Dla osób nocujących:
piątek – kolacja
sobota – śniadanie, obiad, kolacja
niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości z noclegami.

Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.

O zmianie rezerwacji prosimy
nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem
rekolekcji (do 11 maja).

R E Ż I M S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów
Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły
zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T Z R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U R E K O L E K C J I

R E G U L A M I N R E K O L E K C J I

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć w rekolekcjach.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
 4. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
 5. Nie ma możliwości uczestnictwa w rekolekcjach online.
 6. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
 • zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
 • są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
 • wpłacają 100 zł jako przedpłatę za rekolekcje oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
  – w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej
 1. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
  – Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 3. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
 4. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 5. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
 • zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
 • noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju. Maseczki będą dostępne nieodpłatnie. Osoby, które nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych, prosimy nie brać udziału w rekolekcjach.
 • dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
 • poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 1. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.
 2. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

 1. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
  533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

Plan rekolekcji:

Piątek:

18.00 – kolacja

19.00 – przywitanie, sprawy organizacyjne

konferencja: klucz 1 – wiara i nawrócenie

Msza na zakończenie i Apel (Msza cicha)

Sobota:

7.45 – różaniec

8.15 – śniadanie

9.00 – konferencja: klucz 2 – przebaczenie

            czas na pracę indywidualną (osoby)

10.45 – przerwa kawowa

11.15 – konferencja: klucz 3 – wyrzeczenie

            czas na pracę indywidualną (duchy powiązane)

12.30 – obiad i przerwa

14.15 – konferencja: klucz 3 – kłamstwa

czas na pracę indywidualną (kłamstwa złego ducha)

15.35 – przerwa kawowa

16.15 – Msza Święta – stanąć w autorytecie

            czas na pracę indywidualną

17.30 – kolacja

18.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu

            prowadzona modlitwa uwolnienia

            modlitwa wstawiennicza / w zależności od warunków i stanu epidemii

            indywidualne błogosławieństwo

            Apel Jasnogórski

Niedziela:

7.45 – różaniec

8.15 – śniadanie

9.15 – konferencja: klucz 5 – błogosławieństwo Ojca

10.30 – Msza Święta

            Egzorcyzmowanie wody, oleju, soli, świec

12.00 – obiad i rozjazd do domów

P.s. Zastrzegamy sobie prawo zmiany planu dnia w zależności od warunków, Proszę aby być wyspowiadanym, nie będzie możliwości spowiedzi, prosimy mieć swój zeszyt na notatki, swoje świece, wodę, olej i sól, zachęcamy aby rekolekcje przeżywać w ciszy, grupa uwielbienia będzie nam towarzyszyć na Mszy i modlitwie uwielbienia.


FORMULARZ ZAPISOWY:
https://forms.gle/acgVWDWqeCbWQ8739