REKOLEKCJE z MODLITWĄ O UWOLNIENIE i UZDROWIENIE

Rekolekcje prowadzi o. Józef Witko OFM – franciszkanin, rekolekcjonista i uczestnik ruchu charyzmatycznego. Od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe w których każdego roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest autorem wielu książek ewangelizacyjnych i formacyjnych.

GDZIE KIEDY JAK ?

T E R M I N
➡ 11 – 13 września 2020 r.
➡ zapisy kończą się 4 września

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

F O R M A   U C Z E S T N I C T W A
➡ stacjonarnie (w zależności od obowiązujących obostrzeń)
➡ online (niezależnie od obostrzeń)
➡ stacjonarnie i online (tzn. jeżeli nie będzie możliwego uczestnictwa stacjonarnego z powodu obostrzeń dyktowanych stanem epidemii, wówczas skorzystam z rekolekcji online) UWAGA —>

B R A K M I E J S C ! ! ! Możliwość uczestnictwa w rekolekcjach jedynie w formie online.

D A R O W I Z N A   N A   C E L E   S T A T U T O W E   P R Z E Z N A C Z O N A   N A   O R G A N I Z A C J Ę   R E K O L E K C J I
➡ w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: 105 zł
➡ w przypadku uczestnictwa online: dowolna kwota

UWAGA! Darowiznę należy wpłacić tylko i wyłącznie na miejscu w gotówce w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji (11 września). Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna, rekolekcje mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej. Dlatego prosimy nie wpłacać na nasze konto kwoty przeznaczonej na rekolekcje.

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad i kolacja, niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Dla osób nocujących w TABORze posiłki będą wydawane na jadalni. Dla osób nienocujących posiłki będą wydawane w miejscu odbywania się rekolekcji.
Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów. Dostępne są:
➡ pokoje 1-osobowe 160 zł/os.
➡ pokoje 2-osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os.
➡ pokoje 4-osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu).
W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
UWAGA! Pokój dwu- oraz czteroosobowy mogą zarezerwować jedynie osoby, które mieszkają ze sobą na co dzień lub wyrażają zgodę na nocleg z większą ilością osób! Chęć nocowania z konkretną osobą prosimy wyrazić w uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które wybierają się na rekolekcje w pojedynkę, mogą zarezerwować jedynie pokój jednoosobowy!

NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW przepada po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 4 września).

R E Ż I M   S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T   Z   R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U   R E K O L E K C J I !

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Możliwe są dwie formy uczestnictwa: stacjonarna lub online. Zaznacza się, że transmisja online będzie prowadzona nawet jeśli rekolekcje będą prowadzone w formie stacjonarnej. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć w rekolekcjach.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

4. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.

5. Uczestnicy rekolekcji w formie online:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– otrzymają link z hasłem dostępu do transmisji internetowej. Prosimy o nieprzesyłanie linku z hasłem osobom niezapisanym przez formularz zgłoszeniowy
– będą mieli możliwość wpłaty darowizny w dowolnej wysokości na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.

6. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
– wpłacają darowiznę na rekolekcje w wysokości 105 zł oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej
– całość rekolekcji będzie transmitowana online z rejestracją wydarzenia. Zapisanie się na rekolekcje oznacza zgodę na ujawnienie swojego wizerunku i utrwalenie go na różnych nośnikach po rejestracji wydarzenia.

7. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

9. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

10. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

11. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
– zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
– noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju. Maseczki będzie można zakupić w recepcji w budynku głównym. Osoby, które nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych, prosimy o uczestnictwo w rekolekcjach jedynie w formie online
– dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
– poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

12. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

13. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów (ewentualne notatniki i długopisy prosimy zorganizować we własnym zakresie);
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

14. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO: https://forms.gle/8zcn2asdTBMBF6Ej9PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 11 września

16.00   recepcja

18.00   kolacja

19.00   ogłoszenia porządkowe

katecheza I

19:45   przygotowanie do Eucharystii

20.00   Eucharystia

21.30   Apel Maryjny


Sobota, 12 września

8.00     śniadanie

9.00     katecheza II

10.00   przerwa na kawę i herbatę

10.45   katecheza III

11.45   przygotowanie do Eucharystii

12.00   Eucharystia

13.15   przerwa na obiad

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15   katecheza IV

16.15   przerwa na kawę i herbatę

17.00   modlitwa różańcowa

18.00   przerwa na kolację

19.00   katecheza V +

Wieczór Uwielbienia – adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o uwolnienie
i uzdrowienie

W kaplicy TABORu możliwość całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy


Niedziela, 13 września

8.00     śniadanie

9.00     katecheza VI

            krąg doświadczeń

10.30   przerwa na kawę i herbatę

11:15   przygotowanie do Eucharystii

11.30   Eucharystia

13.00   obiad

              zakończenie rekolekcji

*Zastrzega się możliwość zmian w programie