Rekolekcje z kursem tańca dla małżonków (18-20.06 2021 r.)


T E R M I N
18-20.06.2021r.

D A N E P O D S T A W O W E
Prowadzący rekolekcje: ks. Kamil Bambrowicz, ks. Stanisław Zagórski
Instruktorzy tańca: Tomasz Januszewski, ks. Stanisław Zagórski
Dla kogo? : Małżeństwa sakramentalne

M I E J S C E
Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25

K O S Z T U D Z I A Ł U:
– z noclegiem 480 zł od pary
– bez noclegu 380 zł od pary

*Z racji pandemii tym razem nie przewidujemy opieki dla dzieci, zapisy tylko dla małżonków, prosimy, żeby ewentualną opiekę dla dzieci na ten czas zorganizować we własnym zakresie

✔ K O N T A K T
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: rekolekcjeztancem@gmail.com
☎ tel. 505 316 070 ks. Kamil Bambrowicz
601 350 622 Marzena Bazan

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U S P O T K A N I A !

✔ Liczba miejsc ograniczona!
Regulamin Spotkania
1. Spotkania prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Spotkania ma charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na spotkanie odbywa się jedynie przez poniższy formularz.

3. W spotkaniu nie mogą uczestniczyć małżeństwa niesakramentalne.

4. Przyjęcie na rekolekcje nastąpi po uiszczeniu bezzwrotnego zadatku w kwocie 100 zł od pary, w terminie do 10.06.2021r. Pozostałą kwotę za uczestnictwo prosimy uiścić w dniu rozpoczęcia rekolekcji na miejscu w formie gotówkowej! (prosimy nie wpłacać jej przelewem!)

5. Płatności należy dokonać na konto:
Katolickie Stowarzyszenie TABOR ul. Połonińska 25,
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział w Rzeszowie: PL89 9096 0004 2012 0080 8938 0001
W tytule przelewu należy podać: „Rekolekcje z tańcem, oraz imię i nazwisko”.

6. W razie niemożliwości dotarcia na spotkanie, uprzejmie prosimy o pilny kontakt.
O tym fakcie prosimy uprzedzić organizatorów najpóźniej na dzień przed wydarzeniem wysyłając wiadomość e-mail na adres rekolekcjeztancem@gmail.com.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania spotkania z przyczyn niezawinionych przez organizatorów.

8. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz używania innych środków odurzających.

9. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

10. Uczestnicy spotkania zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym spotkanie jest prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania spotkania swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

11. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: rekolekcjeztancem@gmail.com


LINK DO ZAPISÓW:
https://forms.gle/LJmPKaVNkSsgwtkv9