Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Rzeszowie| 23-25 sierpnia 2019 r.

Bashobora w Rzeszowie

Rekolekcje charyzmatyczne z o. Bashoborą

Prowadzi: o. John Bashobora – pochodzący z Ugandy ksiądz katolicki, doktor teologii duchowości, od wielu lat posługujący modlitwą o uzdrowienie. Wszędzie, gdzie przyjeżdża, głosi Jezusa i prowadzi ludzi do nawiązania z Nim osobistej relacji poprzez modlitwę w Duchu Świętym. Jego głoszeniu bardzo często towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne, a także uwolnienia. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.
W Polsce, cyklicznie od 2007 r. głosi rekolekcje dla ogółu wiernych, małżonków, kapłanów oraz formacyjne dla członków Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W Ugandzie o. John organizuje wiele inicjatyw charytatywnych, przede wszystkim prowadząc Domy Dziecka (w Polsce poprzez fundację Serce do Serca).

Data: 23-25 sierpnia 2019 r.
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25.

KOSZT TRZYDNIOWYCH REKOLEKCJI:

 • bez wyżywienia 120,00 zł/os.
 • z wyżywieniem 190,00 zł/os.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

 • organizację rekolekcji i pakiet rekolektanta,
 • ofiarę na sierociniec prowadzony przez o. Johna w Ugandzie,
 • koszty biletu lotniczego i pobyt Ojca w Polsce.

POSIŁKI

Istnieje możliwość zamówienia posiłków (wariant opłaty z wyżywieniem). Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad i kolacja, niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Posiłki będą wydawane w termicznych pojemnikach, wraz z przygotowywanymi kanapkami (bułkami). Posiłki przygotowują: Taborowe Smaki

NOCLEG

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów – pokoje 2 osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os. oraz 4 osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. W cenie są ujęte dwie doby noclegowe.

PLAN REKOLEKCJI

PIĄTEK 23 sierpnia:

16.00 – otwarcie recepcji
18.00 – kolacja
19.00 – Msza Święta, adoracja i modlitwa o uzdrowienie

SOBOTA 24 sierpnia:

8.00 – śniadanie
09.00 – różaniec
09.30 – uwielbienie
10.00 – I konferencja
11.30 – przerwa na kawę
12.00 – II konferencja
13.30 – przerwa na obiad
15.00 – koronka i uwielbienie
15.30 – III konferencja
17.00 – przygotowanie do Mszy Świętej
17.30 – Msza Święta
19.00 – przerwa na kolację
20.00 – adoracja i modlitwa o uzdrowienie

NIEDZIELA 25 sierpnia:

8.00  – śniadanie
09.00 – uwielbienie
09.30 – IV konferencja
11.00 – świadectwa
11.30 – przerwa
12.00 – Msza Święta
13.30 – obiad

Plan rekolekcji dostępny do pobrania tutaj.

W razie pytań prosimy o wiadomość na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl
Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekolekcji!!!

Regulamin rekolekcji

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty rekolekcyjnej w ciągu 7 dni (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
  – W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  – O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – W razie nie przybycia uczestnika na nocleg, opłata za nocleg przepada na rzecz dzieł ewangelizacyjnych prowadzonych przez Organizatora.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po zamknięciu rejestracji uczestników w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków przepada.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
  Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
  Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 8. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00).