REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26-28 marca 2021 r.

Z powodów najnowszych obostrzeń jesteśmy zmuszeni do odwołania rekolekcji w formie stacjonarnej, zapraszamy do uczestnictwa ONLINE!
Rekolekcje Wielkopostne: Pasja Jezusa w ujęciu czterech Ewangelistów.
Poprowadzą: ks. Adam Kubiś i ks. Tomasz Bąk.
Bądź z nami i zaproś znajomych!
Transmisja z rekolekcji będzie ogólnodostępna na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/c/DomDiecezjalnyTABOR
Zachęcamy Cię do wpłaty kolekty-ofiary na nasze działania:
https://tabor.rzeszow.pl/wplac-darowizne
oraz zastania naszym patronem:

Ks. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Po studiach
teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po
święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym
w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole
Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat
(2011). W 2019 r. uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii
i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism
Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium
Duchownym w Rzeszowie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Opublikował m.in.:
The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé 2012). Jest redaktorem półrocznika biblijno-teologicznego Verbum Vitae.

Ks. Tomasz Bąk urodził się w 1979 r. w Krakowie. Po
ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w 2004 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w.
św. Stanisława w Jaśle. Od roku 2005 rozpoczął studia w Papieskim
Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu
nauk biblijnych w roku 2009, a następnie (w 2011 r.) licencjatu nauk
orientalnych. Trzy lata później obronił tytuł doktora nauk orientalnych,
uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w
Rzymie. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na
stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury
Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i
Pięcioksięgu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Podejmuje także
wykłady w rzeszowskim Diecezjalnym Studium Biblijnym oraz na studiach
podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej KUL. Od kilku lat pełni
funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie pismo hieroglificzne, a także filologia i literatura języka koptyjskiego.

GDZIE   KIEDY   JAK?

TERMIN
–> 26-28 marca 2021 r.
–> zapisy kończą się 19 marca

MIEJSCE
DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA   UCZESTNICTWA
–> online (niezależnie od obostrzeń)
OSOBY ZDECYDOWANE NA UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH W FORMIE ONLINE NIE MUSZĄ WYPEŁNIAĆ FORMULARZA ZAPISOWEGO!
Transmisja z rekolekcji będzie ogólnodostępna na naszym kanale youtube –> https://www.youtube.com/c/DomDiecezjalnyTABOR

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
–> w przypadku uczestnictwa online: darowizna na cele statutowe w dowolnej kwocie

KONTAKT  Z  RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

 

Plan Rekolekcji

Piątek

19:00   Msza Święta z homilią

20:00   Katecheza I

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

Sobota

9:00     Katecheza II

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

11:00   Katecheza III

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

            przerwa obiadowa

15:00   Koronka do Bożego Miłosierdzia

            Katecheza IV

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

17:00   Msza Święta z homilią

Niedziela

9:00     Katecheza V

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

10:30   Katecheza VI

            15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu

12:00   Msza Święta z homilią