REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – 24-26 marca 2023r.

„Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez Miłości nie uniesiecie” Jan Paweł II


GDZIE KIEDY JAK?
T E R M I N
➡ 24-26 marca 2023 r.
➡ zapisy kończą się 17 marca

M I E J S C E
 DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
➡ stacjonarnie

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
➡ dobrowolna ofiara

ZAPEWNIAMY:

  • obiad w sobotę i niedzielę (chętnych prosimy o zaznaczenie w formularzu chęci korzystania z posiłków)
  • serwis kawowy + ciastka
  • notatnik, długopis, identyfikator


Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez kontakt telefoniczny z recepcją.

Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Noclegi i dodatkowe posiłki (kolacje i śniadania dla osób nocujących) opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

 K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą

W razie pytań prosimy o wiadomość:
 ✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
 ☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U _ R E K O L E K C J I
REGULAMIN REKOLEKCJI
1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
3. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
4. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny
kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie
blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa
prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres
recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl
bądź pod numerem telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

Plan dnia

Zasłuchanie w Słowo Mt 26,36-75

Piątek

18.00  Droga Krzyżowa
Wprowadzenie do rekolekcji
19.30  Eucharystia

Sobota
9.00    Lektura Słowa  (Lectio)
10.00  Przerwa
10.30  Wprowadzenie do medytacji Słowa
Medytacja (meditatio)
12.30  Obiad
13.30  Wprowadzenie do modlitwy Słowem             
Modlitwa (Oratio)
Przerwa
15.30  Wprowadzenie do kontemplacji
Kontemplacja (Contemplatio)
Przerwa
17.00  Eucharystia

Niedziela
9.00    Jutrznia
9.30    Wprowadzenie do dzielenia w grupach
Dzielenie (collatio)
10.30  Krąg doświadczeń – czas świadectw
Przerwa
11.00  Spektakl pt. „Drzewo Życia” – teatr Atmosfera z Rzeszowa
12.00  Eucharystia
13.00  Obiad

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/fCxL3EJm2Q7kpXdf8