Rekolekcje „Szkoła walki duchowej” z ks.K.Kralką SAC | 27-28.10.18 r.

Rekolekcje "Szkoła walki duchowej" ks. Krzysztof Kralka SAC

Rekolekcje formacyjne „Szkoła walki duchowej”

W jaki sposób na polu bitwy duchowej poruszać się jako zwycięzca? Po co nam szkoła walki duchowej, rekolekcje, formacja?
Nikt z nas nie jest osobą, która potrafi sobie świetnie radzić w walce duchowej. Dlatego potrzebujemy tej szkoły! Jako chrześcijanie – dzieci Boga, stajemy na wprost przeciwnika, który jest bardzo inteligentny i znakomicie potrafi się kamuflować.

🙏Szkoła Walki Duchowej kładzie nacisk na 2 aspekty:
➡️ Szkoła. Przychodzimy do tej szkoły ponieważ chcemy osiągnąć mądrość, która pozwala zastosować wiedzę w praktyce. Tak aby trwale przekładała się na dobre życie.
➡️ Walka Duchowa. Wszyscy ci, którzy idą w kierunku Boga, porzucają grzechy i zaczynają żyć Ewangelią, w szczególny sposób podlegają walce duchowej. Jest to walka na bardzo wielu płaszczyznach…

✅ Każdy z nas bierze udział w tej walce. Niezależnie od tego, czy jesteś jej świadomy, czy też nie, ona i tak się toczy.  Dlatego ma bardzo realny wpływ na twoje życie!

Głosić będzie ks. Krzysztof Kralka SAC

Termin: 27-28 października 2018 r.
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie,
ul. Połonińska 25
Zapisy: https://deomeo.pl/rekolekcje-formacyjne-szkola-walki-duchowej/

 • Jest możliwość zamówienia noclegów oraz posiłków. W zgłoszeniu podany jest rodzaj i kwota zamówienia.
  Płatne na miejscu zgodnie z zamówieniem w zgłoszeniu – kontakt z recepcją (e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl; tel. 533 833 399 od 7.00 do 15.00)
 • Po opłaceniu uczestnictwa w rekolekcjach prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na recepcja@tabor.rzeszow.pl

Regulamin rekolekcji

 1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o nadesłania na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl potwierdzenia wykonania przelewu w ciągu 2 dni roboczych (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
  W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 8. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-18.00).