Rekolekcje o Charyzmatach | o. Gałuszka OP i Witek Wilk

Rekolekcje o charyzmatach

Gdy rozum i serce się spotykają…

Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty?

Zapraszamy na formacyjne rekolekcje o charyzmatach, które w dniach 25-27 stycznia 2019 r. poprowadzą o. Tomasz Gałuszka OP i Witek Wilk!

 • Czy Charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków, a także proroctwa i uzdrowienia miały miejsce tylko w czasach Apostołów?
 • Czym jest tzw. chrzest w Duchu Świętym?
 • Czy proroctwo, czynienie cudów i modlitwa językami są dla każdego wierzącego?
 • Czy grozi nam „pentakostalizacja” Kościoła?
 • Czym dla chrześcijanina jest bierzmowanie?
 • Czy Maryja była charyzmatyczką?

Aby odpowiedzieć na te pytania, o. Tomasz Gałuszka OP, pod ostrzałem pytań Witka Wilka, sięga do zapomnianych tekstów największego teologa katolickiego, św. Tomasza z Akwinu.
Gdy przychodzi kryzys wiary i wspólnoty Kościoła, św.Tomasz daje nam jedno rozwiązanie – Odnowa w łasce!

Prowadzący:
o. Tomasz Gałuszka – dominikanin, teolog, dr hab. historii średniowiecza. Zajmuje się historią papiestwa, teologii i biblistyki średniowiecznej, prawa karnego, herezjami i ruchami świeckich. Pracuje także nad średniowiecznymi rękopisami m.in. dzieł św. Tomasza z Akwinu.
Witek Wilk – mąż jednej żony, ojcem czwórki dzieci (na razie), muzyk kochający Boga i jazz. Jest również Człowiekiem głoszącym Ewangelię Jezusa Chrystusa gdzie i jak się tylko da.

Termin: 25-27 stycznia 2019 r.
Koszt rekolekcji: 50 zł na organizację rekolekcji
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25
Formularz zapisów: https://bit.ly/2rk6I8b

 • Jest możliwość zamówienia posiłków. W formularzu zapisów podajemy rodzaj i kwota zamówienia.
  Posiłki opłacamy w rejestracji w dniu rozpoczęcia rekolekcji zgodnie z zamówieniem w zgłoszeniu – kontakt z recepcją (e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl; tel. 533 833 399 od 7.00 do 15.00). Po zamknięciu rejestracji, rezerwacja przepada, a posiłki będzie można kupić indywidualnie w stołówce Domu.
 • Jest także możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów – pokoje 2 osobowe (łóżka pojedyncze) oraz 4 osobowe (łóżka piętrowe).
 • W razie pytań prosimy o wiadomość na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl
 • Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekolekcji!

Plan rekolekcji:

PIĄTEK

16.00 Recepcja
18.00 Kolacja
18.45 Zawiązanie Wspólnoty
19.15 Konferencja I
20.00 Konferencja II
20.45 Uwielbienie

SOBOTA

7.30 Modlitwa osobista
8.00 Śniadanie
8.45 Modlitwa wspólnotowa
9.15 Konferencja III
10.00 Konferencja IV
10 45 Przerwa
11.30 Konferencja V
12.15 Konferencja VI
13.00 Obiad
14.15 Konferencja VII
15.00 Konferencja VIII
15.45 Przerwa
16.30 Konferencja IX
17.15 Konferencja X
18.00 Kolacja
19.00 Eucharystia
20.15 Uwielbienie i modlitwa o napełnienie

NIEDZIELA

7.30 Modlitwa osobista
8.00 Śniadanie
8.45 Modlitwa wspólnotowa
9.15 Konferencja XI
10.00 Konferencja XII
10.45 Przerwa
11.30 Świadectwa
12.00 Eucharystia
13.30 Obiad

Regulamin rekolekcji

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o nadesłania na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl potwierdzenia wykonania przelewu w ciągu 2 dni roboczych, gdyż zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu.
  W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, ponieważ darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – W razie nie przybycia uczestnika na nocleg, opłata za nocleg przepada na rzecz dzieł ewangelizacyjnych prowadzonych przez Organizatora.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po zamknięciu rejestracji uczestników w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków przepada.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatora. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 10. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00).