REKOLEKCJE O ADORACJI JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

T E R M I N
➡ 3-4 grudnia 2022 r. (sobota-niedziela)
➡ zapisy kończą się 26 listopada

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
–> stacjonarnie
Orientacyjny czas trwania rekolekcji to sobota godz. 9:00-18:00, niedziela godz. 9:00-13:00

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
–> dobrowolna ofiara

ZAPEWNIAMY:

 • obiad w sobotę (chętnych prosimy o zaznaczenie w formularzu chęci korzystania z posiłków)
 • serwis kawowy + ciastka
 • notatnik, długopis, identyfikator

Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
O rezygnacji prosimy poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem
rekolekcji (do 26 listopada).

✔ K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU REKOLEKCJI

REGULAMIN REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
 3. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
 4. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
  – zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
  – w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny
  kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie
  blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa
  prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres
  recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
 8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

 1. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

03.12.2022r. sobota
9:00 Jutrznia
9:30 Spotkanie przy kawie
10:15 Konferencja
      Refleksja osobista
12:00 Eucharystia
13:00 Obiad
14:00 Konferencja
15:00 Adoracja
16:00 Dzielenie w grupach
17:00 Podsumowanie
17:30 Nieszpory

04.12.2022r. niedziela
9:00 Adoracja
10:00 Konferencja
10:30 Kawa i herbata – przerwa
11:00 Czas świadectw
12:00 Eucharystia

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/ycctk9qGGgAtnqoM8