REKOLEKCJE DLA MĘŻÓW „MĄŻ (z) GŁOWĄ”

TERMIN
➡ 06-08 września 2024 r.
➡ Zapisy trwają do 30 sierpnia lub do wyczerpania miejsc
Orientacyjne godziny trwania rekolekcji:
Rozpoczęcie w piątek około 18:00/ zakończenie w niedzielę około 14:00

PROWADZĄ
➡ Łukasz Paliwoda Czuły Dom
➡ Stanisław Jędrzejewski Ludzie Pełni Życia 
➡ Konrad Grzybowski Fundacja: Ster na Miłość
➡ Marcin Gomułka Początek Wieczności 

MIEJSCE
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
➡ stacjonarnie

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
 550zł (zadatek 200zł płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
(płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
*mail z numerem konta do wpłaty zostanie przesłany automatycznie po wypełnieniu formularza
UWAGA! Opłata zadatku jest bezzwrotna.
Resztę kwoty (350zł) opłacamy w recepcji, w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

W tej cenie zawiera się:
➡ 2 doby noclegowe (od piątku do niedzieli)
➡ posiłki: od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę (łącznie 6 posiłków)
➡organizacja rekolekcji
➡ogrzewanie, klimatyzowanie sali
➡serwis kawowy, ciastka, przekąski + woda
➡notatnik, długopis, identyfikator

* Miejsca noclegowe przydzielamy losowo w pokojach 2-,3-,4-osobowych lub mieszkaniach. Jeżeli chcesz mieszkać z konkretną osobą, napisz nam w to „uwagach do organizatora” wypełniając formularz.
* O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00
na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 30 sierpnia).
* Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)

 K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą

W razie pytań prosimy o wiadomość:
 ✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
 ☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU REKOLEKCJI:

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
3. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– wpłacają 200 zł jako opłatę za rekolekcje oraz 350 zł w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
4. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II