REKOLEKCJE CHARYZMATYCZNE

GDZIE KIEDY JAK?
T E R M I N
➡ 19-21 maja 2023 r.
➡ zapisy do wyczerpania miejsc
M I E J S C E
 DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25
FORMA UCZESTNICTWA
➡ stacjonarnie

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
–> 150zł (płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
*mail z numerem konta do wpłaty dostaną Państwo w ciągu 24 godzin od zapisania się na rekolekcje
UWAGA! Opłata jest bezzwrotna.

W tej cenie zawiera się:
▪ organizacja rekolekcji
▪ ogrzewanie, klimatyzowanie sali
▪ serwis kawowy + ciastka
▪ notatnik, długopis, identyfikator

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą serwowane na kuchni i obejmują:
Dla osób nienocujących:
sobota – obiad i kolacja,
niedziela – obiad
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości. (85zł)

Dla osób nocujących:
piątek – kolacja
sobota – śniadanie, obiad, kolacja
niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości z noclegami.


Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.
Zamawiając nocleg zobowiązujesz się również do opłacenia posiłków od piątkowej kolacji do obiadu w niedzielę.
▪ pokój 1-osobowy (340zł: nocleg + posiłki) *
nie posiadamy pokojów z jednym łóżkiem. Wybranie pokoju 1 osobowego oznacza chęć nocowania samodzielnie w pokoju 2, 3 lub 4 osobowym
▪ pokój 2-osobowy (280zł: nocleg + posiłki) *
▪ pokój 3-osobowy (260: nocleg + posiłki) *
▪ pokój 4 – osobowy (240: nocleg + posiłki) *
*cena ta nie zawiera kosztów udziału w rekolekcjach
O zmianie rezerwacji prosimy
nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem
rekolekcji (do 5 maja).

 K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą

W razie pytań prosimy o wiadomość:
 ✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
 ☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U _ R E K O L E K C J I
REGULAMIN REKOLEKCJI
1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
2. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
3. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
4. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– wpłacają 150 zł jako przedpłatę za rekolekcje oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny
kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie
blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa
prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres
recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl
bądź pod numerem telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

Piątek, 19 maja
17.00 – 19.00  recepcja
18.30   kolacja (dla osób nocujących)
19.00   ogłoszenia porządkowe
            katecheza I
19:45   przygotowanie do Eucharystii
20.00   Eucharystia

Sobota, 20 maja
8.30     śniadanie (dla osób nocujących)
9.00     katecheza II
10.00   przerwa na kawę i herbatę
10.45   katecheza III
11.45   przygotowanie do Eucharystii
12.00   Eucharystia
13.00   przerwa na obiad
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15   katecheza IV
16.15   przerwa na kawę i herbatę
17.00   modlitwa różańcowa
18.00   przerwa na kolację
19.00   katecheza V
         Wieczór Uwielbienia – adoracja Najświętszego Sakramentu,
         modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie

Niedziela, 21 maja
8.30     śniadanie (dla osób nocujących)
9.00     katecheza VI
            krąg doświadczeń
10.00   przerwa na kawę i herbatę
11:00   Eucharystia
12.00   obiad
            zakończenie rekolekcji

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/pm4iDy2SiDmJWxgr7