REKOLEKCJE BIBLIJNE

Ks. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat.

Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Lublin 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  Verbum Vitae, Collectanea Theologica i Gościem Niedzielnym. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. Prowadzi stronę www.wegrzyniak.com

SZKOŁA DABAR w roku 2019 przeprowadziła kursy w Ziemi Świętej o Abrahamie i Dawidzie. Więcej informacji na temat szkoły można uzyskać: http://szkola-dabar.pl/

GDZIE KIEDY JAK ?

TERMIN
22-24 stycznia 2021 r.

MIEJSCE
Dom Diecezjalny TABOR
Rzeszów, ul. Połonińska 25

F O R M A U C Z E S T N I C T W A
➡ WYŁĄCZNIE ONLINE

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
➡ w przypadku uczestnictwa online: darowizna na cele statutowe w dowolnej kwocie

PLAN REKOLEKCJI:
Piątek:
19:00 Msza Święta z homilią
20:00 Katecheza I
Sobota:
9:00 Katecheza II
11:00 Katecheza III
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Katecheza IV
17:00 Msza Święta z homilią
Niedziela:
9:00 Katecheza V
11:00 Msza Święta z homilią