Niedziela Miłosierdzia na TABORze

Serdecznie zapraszamy!
Z Panem Bogiem!