Formularz kontaktowy

Katolickie Stowarzyszenie TABOR
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów
KRS: 0000338176
NIP: 8133601895
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu  oddział 
w Rzeszowie: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001