Korepetycje z Apokalipsy

W kontekście pandemii, wojny na Ukrainie, kataklizmów naturalnych, które raz po raz uderzają w nasza planetę, bardzo często używa się określenia „apokalipsa”, „ scenariusz apokaliptyczny”, „wydarzenia apokaliptyczne” itp. Słowa i wyrażenia do nich podobne mają swój źródłosłów w nazwie ostatniej księgi Nowego Testamentu, tj. Apokalipsie. Dla wielu jest to księga przerażająca, opisująca koniec świata lub przepowiadająca jego rychłe nadejście. W masowej kulturze stała się ona księgą „złowieszczych przepowiedni” dotyczących historii świata. Jak jest naprawdę? Czy rzeczywiście księga ta pełni rolę Kasandry wszystkich wieków? W kontekście takiej narracji nasuwa się pierwszy z tematów, który będziemy chcieli pogłębić w „Korepetycjach z Apokalipsy”: „Apokalipsa – fikcja czy rzeczywistość?”. Jest także drugi kontekst, także niezwykle ważny, dla którego rozjaśnienia może nam także posłużyć ostatnia księga Nowego Testamentu. W kontekście „drogi synodalnej” wiele osób zadaje sobie pytanie, jaki ma być i będzie Kościół? Jak na to pytanie odpowiada Apokalipsa? Stąd propozycja drugiej kwestii z naszych korepetycjach: „Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana?”.

GDZIE KIEDY JAK?

T E R M I N
➡ 21-23 października 2022 r.
➡ zapisy kończą się 14 października

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
–> stacjonarnie

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
–> w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: 100zł (płatne na konto w ciągu 7 dni od zapisania)
*mail z numerem konta do wpłaty dostaną Państwo w ciągu 24 godzin od zapisania się na rekolekcje
UWAGA! Opłata jest bezzwrotna.

W tej cenie zawiera się:
-honorarium dla głoszącego
-ogrzewanie, klimatyzowanie sali
-serwis kawowy + ciastka
-notatnik, długopis, identyfikator

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą serwowane na kuchni i obejmują:
Dla osób nienocujących:
sobota – obiad i kolacja,
niedziela – obiad
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości. (70zł)

Dla osób nocujących:
piątek – kolacja
sobota – śniadanie, obiad, kolacja
niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości z noclegami.

Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Brak miejsc noclegowych!

O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 14 października).

R E Ż I M _ S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów
Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T _ Z _ R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U _ R E K O L E K C J I

R E G U L A M I N _ R E K O L E K C J I

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć w rekolekcjach.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

4. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.

5. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:

 • zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
 • są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
 • wpłacają 100 zł jako przedpłatę za rekolekcje oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
  – w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej

6. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 19:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

8. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

9. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

10. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:

 • zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
 • noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju. Maseczki będą dostępne nieodpłatnie. Osoby, które nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych, prosimy nie brać udziału w rekolekcjach.
 • dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
 • poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

11. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

12. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:
https://forms.gle/RR3gGDpfWFVMaV6g8