Rekolekcje z o.Wenanty – polski Szarbelem| T. P. Terlikowski| 12-14/10/18 r.

Wenanty Katarzyniec - Polski Szarbel

Wenanty Katarzyniec – „Święty Szarbel” z Kalwarii Pacławskiej

W trakcie krótkiego życia o. Wenanty Katarzyniec pomógł o. Maksymilianowi Kolbe stworzyć media katolickie, a także objawił się również jako wielki kaznodzieja.
Zapewnił jednak swoich współbraci, że najwięcej uczyni… po śmierci. Tak też się stało.
Problem ze znalezieniem pracy czy kupno samochodu, spłata wysokiego kredytu, kłopoty biznesowe, a także uciążliwe dolegliwości zdrowotne – wielu świadków potwierdza, że ten pochowany w Kalwarii Pacławskiej zakonnik skutecznie rozwiązuje każdą sprawę.
Ci, którym pomógł nie mają wątpliwości: Wenanty jest taki jak święty Szarbel.
Kim jest tajemniczy przyjaciel Maksymiliana Kolbego? Tomasz P. Terlikowski podąża śladami Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca i przekonuje: ten cichutki zakonnik pokaże, jak wielkim jest orędownikiem!

„Nie zapomnę nigdy skromności, jaka tchnęła z całej postaci Wenantego.”
Św. Maksymilian M. Kolbe

Termin: 12-14 października
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25
Zapisy: https://deomeo.pl/rekolekcje-ze-sl-bozym-wenantym-heroizm-rzeczy-malych-wenanty-polski-szarbel/
 • Istnieje możliwość zamówienia noclegów oraz posiłków. W  zgłoszeniu podany jest rodzaj i kwota zamówienia.
  Płatne na miejscu zgodnie z zamówieniem w zgłoszeniu – kontakt z recepcją (e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl; tel. 533 833 399 od 7.00 do 15.00)
 • Po opłaceniu uczestnictwa w rekolekcjach prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na recepcja@tabor.rzeszow.pl

Rekolekcje ze sł. bożym o. Wenantym Katarzyńcem
„HEROIZM RZECZY MAŁYCH”
głosi: Tomasz P. Terlikowski
12-14 października 2018 r.

 PLAN REKOLEKCJI

PIĄTEK 12 październik:

17.30 – otwarcie recepcji
18.00 – kolacja
19.00 – wprowadzenie do tematu rekolekcji – konferencja I

SOBOTA 13 październik:

7.30 – modlitwa poranna
8.00 – śniadanie
9.00 – konferencja II
10.00 – kawa czy herbata?
10.30 – konferencja III
11.45 – przygotowanie do Eucharystii
12.00 – Eucharystia
13.00 – obiad
14.30 – konferencja IV
16.00 – kawa czy herbata?
16.30 – Różaniec
18.00 – kolacja
19.30 – konferencja V oraz Nabożeństwo wieczorne/Adoracja/spowiedź
21.00 – Apel Maryjny/ kompleta

NIEDZIELA 14 październik:

7.30 – modlitwa poranna
8.00 – śniadanie
9.00 – konferencja VI
10.00 – przerwa kawowa
10.30 – świadectwa uczestników
12.00 – Eucharystia
13.00 – obiad
14.00 – zakończenie rekolekcji

Regulamin rekolekcji

 1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o nadesłania na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl potwierdzenia wykonania przelewu w ciągu 2 dni roboczych (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
  W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 8. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-18.00).