„Gdy życie stawia trudne pytania” – rekolekcje z o. Józefem Witko OFM

Rekolekcje prowadzi o. Józef Witko OFM – franciszkanin, rekolekcjonista i uczestnik ruchu charyzmatycznego. Od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe w których każdego roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest autorem wielu książek ewangelizacyjnych i formacyjnych.

Kiedy, gdzie i jak?

T E R M I N
➡ 8 – 10 listopada 2019 r.
➡ zapisy kończą się 05.11. o 19:00.

M I E J S C E

➡ Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25

K O S Z T   T R Z Y D N I O W Y C H   R E K O L E K C J I

➡ 105 zł (w tym 55 zł na organizację rekolekcji oraz 50 zł darowizny na Franciszkański Dom Rekolekcyjny)
UWAGA! Na konto TABORu wpłacamy TYLKO I WYŁĄCZNIE kwotę 105 zł, niezależnie od rezerwowanych posiłków i noclegów! Usługa noclegowa i cateringowa podlegają osobnemu rozliczeniu – należy je opłacić w dniu rozpoczęcia rekolekcji!

✔ P O S I Ł K I

Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad i kolacja, niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Posiłki będą wydawane w termicznych pojemnikach, wraz z przygotowywanymi kanapkami (bułkami). Posiłki przygotowuje firma Taborowe Smaki (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w rejestracji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

✔ N O C L E G I

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów – pokoje 2 osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os. oraz 4 osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu). W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w rejestracji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

➡ NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW

przepada po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 16:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

✔ Z A P I S Y

Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAQvFd5JfkXI7kbrg5nbz2Aebf9PRtfy7dU1mDlPW7thxW0g/viewform

 Zapisy kończą się 5 listopada o 19:00

✔ K O N T A K T   Z   R E C E P C J Ą

W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U   R E K O L E K C J I !

 

„Gdy życie stawia trudne pytania”

rekolekcje z o. Józefem Witko OFM

8-10 listopada 2019 r.

 

Piątek

16:00 – Otwarcie rejestracji

18:00 – Kolacja

19:30 – Zawiązanie wspólnoty

19:45 – Przygotowanie do Eucharystii

20:00 – Eucharystia – konferencja I

21:30 – Modlitwa wieczorna

Sobota

07:45 – Otwarcie auli

08:00 – Śniadanie
09:00 – Konferencja II

10:00 – Kawa i herbata

11:00 – Konferencja III

11:45 – Przygotowanie do Eucharystii

12:00 – Eucharystia – konferencja IV

13:30 – Obiad

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:15 – Konferencja V

16:15 – Kawa i herbata… jeszcze raz 🙂

17:15 – Modlitwa różańcowa

18:00 – Kolacja

19:00 – Konferencja VI

20:00 – Modlitwa wieczorna o uzdrowienie i uwolnienie

Niedziela

07:45 – Otwarcie auli

08:00 – Śniadanie, kawa i herbata

09:00 – Konferencja VII

09:45 – Przygotowanie do Eucharystii

10:00 – Msza św. – konferencja VIII

13:00 – Obiad i zakończenie rekolekcji

Regulamin Rekolekcji

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez ten formularz.
Zapisy kończą się 5 listopada o 19:00

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAQvFd5JfkXI7kbrg5nbz2Aebf9PRtfy7dU1mDlPW7thxW0g/viewform

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia bez opieki opiekuna prawnego.

4. Zapis na rekolekcje zostaje potwierdzony dopiero po dokonaniu wpłaty darowizny na rekolekcje.
Na konto TABORu wpłacamy TYLKO I WYŁĄCZNIE kwotę 105 zł, niezależnie od rezerwowanych posiłków i noclegów. Usługa noclegowa i cateringowa podlegają osobnemu rozliczeniu – należy je opłacić w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
– W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty darowizny na rekolekcje w wysokości 105 zł w ciągu 7 dni (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
– W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
– O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.

5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 3 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00).