Dzień Skupienia „W Mocy Bożego Ducha” – głosi Marcin Zieliński

Zapraszamy na Dzień Skupienia „W mocy Bożego Ducha”

Posługuje:
Marcin Zieliński – Lider Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. Spotkał Jezusa w 2007 r. Od tej chwili usilnie podąża Jego drogami. Jest zapraszany jako mówca na fora charyzmatyczne, konferencje, rekolekcje i modlitwy o uzdrowienie organizowane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, jak Litwa, Szkocja, Włochy czy USA. Prywatnie absolwent Akademii Wychowania Fizycznego.

Kiedy, gdzie i jak?

T E R M I N
➡ 22 września 2019 r.
➡ od 09.00 do 16.00
➡ zapisy kończą się 21.09. o 23:59.

M I E J S C E
➡ Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25

K O S Z T   U D Z I A Ł U
➡ 30 zł płatne w dniu rozpoczęcia wydarzenia

P L A N   S P O T K A N I A
8:00 – Rejestracja uczestników
9:00 – Modlitwa do Ducha Świętego, świadectwo, katecheza
10:30 – Kawa, herbata
11:00 – Świadectwo, katecheza
12:30 – Przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)
13:30 – Adoracja NS, uwielbienie, modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie
15:00 – Eucharystia

✔ K O N T A K T   Z   R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U S P O T K A N I A !

✔ Liczba miejsc ograniczona!

Z A P I S Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzn_3WyUnhLK8R8QTPWfYyT6Fx7nd-dZgwomV9GGjRHIeEWQ/viewform?usp=sf_link

 

R E G U L A M I N   S P O T K A N I A

1. Spotkania prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Spotkania ma charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na spotkanie odbywa się jedynie przez poniższy formularz.

3. W spotkaniu nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia bez opieki opiekuna prawnego.

4. Płatności za wydarzenie w wysokości 30 zł/os. należy dokonać w dniu rozpoczęcia podczas rejestracji uczestników. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma notatnik oraz identyfikator będący biletem wstępu na wydarzenie. Uczestnicy nieposiadający identyfikatora nie zostaną wpuszczeni na spotkanie.

5. W razie niemożliwości dotarcia na spotkanie, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa.
O tym fakcie prosimy uprzedzić recepcję najpóźniej na dzień przed wydarzeniem wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania spotkania z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.

7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

9. Uczestnicy spotkania zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym spotkanie jest prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania spotkania swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (od 8.00 do 18.00).