„Duch pozwala mówić” rekolekcje z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB | 10-11/09/18 r.

Rekolekcje „Duch pozawala mówić!”

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. ~ Dz 2,4

Głosić będzie ks. Dominik Chmielewski SDB

Termin: 10-11 września
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie,
ul. Połonińska 25
Zapisy: https://deomeo.pl/rekolekcje-z-ducha-duch-pozawala-mowic-por-dz-2-4b/

 • Jest możliwość zamówienia posiłków
  (płatne na miejscu zgodnie z zamówieniem w zgłoszeniu – kontakt z recepcją (e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl; tel. 533 833 399 od 7.00 do 15.00))
 • LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH WYCZERPANA
 • Po opłaceniu uczestnictwa w rekolekcjach prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na recepcja@tabor.rzeszow.pl

Program rekolekcji

Poniedziałek 10.09

8.00 Otwarcie recepcji dla uczestników
9.00 Modlitwa na rozpoczęcie rekoelkcji
9.15 Konferencja I
10.00 Przerwa kawowa
10.30 Konferencja II
11.30 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia
13.15 Przerwa obiadowa
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 Konferencja III
17.00 Przerwa na kolację
18.00 Wieczór Charyzmatyczny – katecheza, uwielbienie
20.00 Zakończenie dnia

Wtorek 11.09

8.00 Otwarcie recepcji dla uczestników
9.00 Modlitwa na rozpoczęcie rekoelkcji
9.15 Konferencja IV
10.00 Przerwa kawowa
10.30 Konferencja V
11.30 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia
13.15 Przerwa obiadowa
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 Konferencja VI
17.00 Przerwa na kolację
18.00 Wieczór Charyzmatyczny – katecheza, uwielbienie
20.00 Zakończenie rekolekcji


Regulamin Rekolekcji

 1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.deomeo.pl.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
  – W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o nadesłania na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl potwierdzenia wykonania przelewu w ciągu 2 dni roboczych.
  – W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż wpłata rekolekcyjna nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.
 6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 8. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-18.00).