REKOLEKCJE NA DWÓCH SKRZYDŁACH

Czy i wy chcecie odejść? My wobec pytań Boga.

Rekolekcje na dwóch skrzydłach poprowadzą o. Tomasz Gałuszka oraz małżeństwo Sylwia i Witek Wilk.

o. Tomasz Gałuszka – Dominikanin, dr hab. historii średniowiecznej, specjalista w zakresie historii papiestwa, prawa, biblistyki i teologii i średniowiecznej, kierownik katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji ds. Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności). Pracuje nad rękopisami średniowiecznymi, w tym również św. Tomasz z Akwinu. Autor m.in. Odnowa w łasce. Teologia chryzmatów św. Tomasz z Akwinu. Mieszka w klasztorze w Krakowie.

Witek Wilk – szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci, perkusista, producent muzyczny, kompozytor, właściciel studia nagrań oraz wydawnictwa muzycznego. Obdarzony niesamowitym darem przyprowadzania ludzi do Boga, już od 21 lat w wielu krajach prowadzi rekolekcje dla ludzi wszystkich stanów. Dzięki jego pełnemu humoru głoszeniu, opartemu na własnym świadectwie, jak również na świadectwie tych, którzy dzięki jego posłudze doświadczyli działania Boga, dziesiątki tysięcy ludzi oddały swoje życie Jezusowi. W czasie swej posługi, również poza granicami Polski, założyli z żoną Sylwią już 15 wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, a ich liczba nadal wzrasta.

GDZIE KIEDY JAK?

TERMIN
➡ 26 – 28 lutego 2021 r.
➡ zapisy kończą się 19 lutego

MIEJSCE
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

FORMA UCZESTNICTWA
➡ stacjonarnie (w zależności od obowiązujących obostrzeń)
➡ online (niezależnie od obostrzeń)

OPŁATA ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
➡ w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: 70zł (płatne w dzień rozpoczęcia rekolekcji)
➡ w przypadku uczestnictwa online: darowizna na cele statutowe w dowolnej kwocie

POSIŁKI
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują:
piątek – kolacja,
sobota –śniadanie, obiad i kolacja,
niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Dla osób nocujących w TABORze posiłki będą wydawane na jadalni.
Dla osób nienocujących posiłki będą wydawane w miejscu odbywania się rekolekcji.
Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

NOCLEGI
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.

Dostępne są:
➡ pokoje 1-osobowe 160 zł/os.
➡ pokoje 2-osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os.
➡ pokoje 4-osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu).
W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
UWAGA!
Pokój dwu- oraz czteroosobowy mogą zarezerwować jedynie osoby, które
mieszkają ze sobą na co dzień lub wyrażają zgodę na nocleg z większą
ilością osób! Chęć nocowania z konkretną osobą prosimy wyrazić w uwagach
dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które wybierają się na
rekolekcje w pojedynkę, mogą zarezerwować jedynie pokój jednoosobowy!

NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW przepada
po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy
nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem
rekolekcji (do 19 lutego ).

REŻIM SANITARNY
Wytyczne dotyczące obowiązujących
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów
Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ KONTAKT Z RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMIN REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Możliwe są dwie formy uczestnictwa: stacjonarna lub online. Zaznacza się, że transmisja online będzie prowadzona nawet jeśli rekolekcje będą prowadzone w formie stacjonarnej. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć w rekolekcjach.
 3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.
 4. W trakcie rekolekcji NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
 5. Uczestnicy rekolekcji w formie online:
 • mogą uczestniczyć w rekolekcjach na naszym kanale na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBKtGntwTm4TH1B2mnJaI7g
 • będą mieli możliwość wpłaty darowizny w dowolnej wysokości na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.
 1. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
 • zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
 • są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
 • wpłacają darowiznę na rekolekcje w wysokości 50 zł oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
  – w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej
 • całość rekolekcji będzie transmitowana online z rejestracją wydarzenia. Zapisanie się na rekolekcje oznacza zgodę na ujawnienie swojego wizerunku i utrwalenie go na różnych nośnikach po rejestracji wydarzenia.
 1. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
  – Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
  – W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
  – Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 3. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
 4. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
 5. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
 • zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
 • noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju. Maseczki będzie można zakupić w recepcji w budynku głównym. Osoby, które nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych, prosimy o uczestnictwo w rekolekcjach jedynie w formie online
 • dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
 • poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 1. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.
 2. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów (ewentualne notatniki i długopisy prosimy zorganizować we własnym zakresie);
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

 1. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
  533 833 399 (od 8.00 do 18.00)


LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO: https://forms.gle/Zv1JLMKfy9m6HopQ9