REKOLEKCJE z Pismem Świętym

REKOLEKCJE:       Biblijne Rozważanie Modlitwy  OJCZE NASZ

SZKOŁA DABAR

Prowadzi ks. Adam Kubiś

Ks. Adam Kubiś  urodził się w 1976 r. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). W 2019 uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Pendé 2012). Jest redaktorem półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae”. W latach 2013-2017 był redaktorem działu recenzji w kwartalniku „The Biblical Annals”. Mówiąc o Szkole Dabar, podkreśla wymiar wspólnotowy. „Szkoła ma być wspólnotą. To grupa ludzi, która dzieli pasję do słowa Boga zapisanego w Biblii oraz do geograficznego miejsca, gdzie to słowo zostało usłyszane i zapisane. Ideą szkoły jest czytanie Biblii na dwóch poziomach. Po pierwsze wyjaśnianie Biblii w kontekście historycznym, geograficznym i kulturowym, w jakim została napisana. Po drugie odniesienie przesłania zawartego na kartach Biblii do życia osób uczestniczących w kursie. Historycznie uwarunkowane słowa Boga mają bowiem moc wyjaśniać kondycję człowieka każdego czasu i kultury” – przekonuje ks. Adam, twórca szkoły.
SZKOŁA DABAR w roku 2019 przeprowadziła kursy w Ziemi Świętej o Abrahamie i Dawidzie. Więcej informacji na temat szkoły można uzyskać: http://szkola-dabar.pl/

Termin
24 – 26 stycznia 2020r.
zapisy kończą się 21 stycznia 2020r.

Miejsce
Dom Diecezjalny TABOR
Rzeszów, ul. Połonińska 25

Koszt trzydniowych rekolekcji
➡ 50zł (w tym na organizację rekolekcji ).
UWAGA! Na konto TABORu wpłacamy TYLKO I WYŁĄCZNIE kwotę 50 zł, niezależnie od rezerwowanych posiłków i noclegów! Usługa noclegowa i cateringowa podlegają osobnemu rozliczeniu – należy je opłacić w dniu rozpoczęcia rekolekcji!

Posiłki
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów!
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad i kolacja, niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Posiłki będą wydawane w termicznych pojemnikach, wraz z przygotowywanymi kanapkami (bułkami). Posiłki przygotowuje firma Taborowe Smaki (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w rejestracji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Noclegi
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów – pokoje 2 osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os. oraz 4 osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu). W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w rejestracji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Niezrealizowana rezerwacja posiłków i noclegów  przepada po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 16:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Kontakt z recepcją
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekolekcji

 

LINK DO ZAPISÓW:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0MHOuc-B_6FA04SMrPJp4Wsm4YamzaXuxQvi5CJN0wbCPLw/viewform?usp=sf_link

 

REGULAMIN REKOLEKCJI:

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia bez opieki opiekuna prawnego.

4. Zapis na rekolekcje zostaje potwierdzony dopiero po dokonaniu wpłaty darowizny na rekolekcje.
– Na konto TABORu wpłacamy TYLKO I WYŁĄCZNIE kwotę 50 zł, niezależnie od rezerwowanych posiłków i noclegów. Usługa noclegowa i cateringowa podlegają osobnemu rozliczeniu – należy je opłacić w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
– W celu uniknięcia anulowania zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty darowizny na rekolekcje w wysokości 50 zł
w ciągu 7 dni (zgłoszenie zostaje anulowane po 7 dniach w razie niepotwierdzenia przelewu).
– W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
– O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.

5. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 3 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

8. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

9. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

10. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00