Katechezy PRZEDMAŁŻEŃSKIE

UWAGA!!! Katechezy przedmałżeńskie to nie to samo co katechezy przedślubne.
W katechezach przedmałżeńskich można brać udział bez pary, w katechezach przedślubnych tę parę wypadałoby już mieć 🙂 Do Ślubu potrzebne są zaświadczenia z obu katechez!
Zapraszamy również do wzięcia udziału w katechezach przedślubnych organizowanych w Domu Diecezjalnym TABOR: https://tabor.rzeszow.pl/katechezy-przedslubne-na-taborze/

Katechezy wygłoszą:

  • ksiądz
  • psycholog
  • lekarz ginekolog
  • prawnik
  • małżeństwo
    Koordynuje ks. Daniel Drozd.

GDZIE KIEDY JAK?

TERMIN
➡ 16-18 września 2022 r.

*liczba miejsc ograniczona!

MIEJSCE
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

KOSZT
➡ 150 zł
➡ potwierdzeniem zapisu jest wpłata zadatku 50 zł za osobę (zadatek jest BEZZWROTNY)
* koszt dotyczy jednej osoby. Prosimy o zapisywanie się pojedynczo! 🙂

POSIŁKI
W czasie zajęć zapewniamy kawę, herbatę oraz obiady (wszystko w cenie).

REŻIM SANITARNY
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z katechez przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.

Dostępne są:
pokój 1-osobowy (160zł za dwie doby)

✔ KONTAKT Z RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU KATECHEZ!

REGULAMIN KATECHEZ

1. Katechezy prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Katechezy mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.

3. W katechezach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

4. Uczestnicy katechez w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na katechezy dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
– w razie niemożliwości dotarcia na katechezy, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów.

6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

8. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy katechezy w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
– zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
– noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania katechezy.
– dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się katechezy, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
– poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z katechez przez organizatorów.

9. Organizator katechezy zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

10. Uczestnicy katechez zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

14. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

PROGRAM KATECHEZ

PIĄTEK
18:00   Katecheza wprowadzająca
18:30   Katecheza I, ks. Daniel Drozd
          przerwa
20:00   Katecheza II, Monika Chochla – psycholog

SOBOTA
9:00     Jutrznia/Katecheza III, ks. Daniel Drozd
          przerwa kawowa
10:30   Katecheza IV, – małżeństwo
12:00   Anioł Pański
          przerwa obiadowa/kawowa
14:00   Katecheza V, – prawnik
15:00   Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30   Katecheza VI, – ginekolog
          przerwa
17:00   Nieszpory/ Katecheza VII, Ks. Daniel Drozd

NIEDZIELA
8:00     Jutrznia/ Katecheza VIII, ks. Daniel Drozd
           przerwa kawowa
10:00   Katecheza IX, Monika Chochla – psycholog
12:00   Msza Święta z homilią
13:00   Obiad
14:00   Katecheza Końcowa z rozdaniem zaświadczeń o wysłuchaniu katechez przedmałżeńskich

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
https://forms.gle/fAUc8fhU3qot4saG9