REKOLEKCJE dla MAŁŻEŃSTW i NIE TYLKO!

BRAK MIEJSC! MOŻLIWE JEDYNIE UCZESTNICTWO ONLINE—>

Jacek Pulikowski jest szczęśliwym mężem Jadwigi (od 1976 roku) i ojcem Marii, Jana i Urszuli, a od niedawna również teściem Marty i Artura. Od wielu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne. Jest wspólnie z przyjaciółmi założycielem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

Przez dwie kadencje był świeckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Autor poczytnych książek i artykułów w licznych czasopismach katolickich, oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne (miłość, czystość, płciowość, ojcostwo, rodzicielstwo). Wszystkie jego książki wielokrotnie wznawiano w wielotysięcznych nakładach, a niektóre przetłumaczono na języki obce (angielski, rosyjski, łotewski, litewski, białoruski). Nagrodzony nagrodą wydawców katolickich Feniks za kilka książek z serii: Jak wygrać… Popularny mówca spotykający się z młodzieżą, narzeczonymi, małżeństwami, nauczycielami, kapłanami i… teściami

Zawodowo: dr inż. Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim na uczelni technicznej – Politechnice Poznańskiej. Ponadto prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

GDZIE   KIEDY   JAK?

T E R M I N
➡ 13 – 15 listopada 2020 r.
➡ zapisy kończą się 6 listopada

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

F O R M A   U C Z E S T N I C T W A
➡ stacjonarnie (w zależności od obowiązujących obostrzeń)
➡ online (niezależnie od obostrzeń)
➡ stacjonarnie i online (tzn. jeżeli nie będzie możliwego uczestnictwa stacjonarnego z powodu obostrzeń dyktowanych stanem epidemii, wówczas skorzystam z rekolekcji online)

D A R O W I Z N A   N A   C E L E   S T A T U T O W E   P R Z E Z N A C Z O N A   N A   O R G A N I Z A C J Ę   R E K O L E K C J I
➡ w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: 50 zł
➡ w przypadku uczestnictwa online: dowolna kwota

UWAGA! Darowiznę należy wpłacić tylko i wyłącznie na miejscu w gotówce w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji ( 13 listopada ). Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna, rekolekcje mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej. Dlatego prosimy nie wpłacać na nasze konto kwoty przeznaczonej na rekolekcje.

P O S I Ł K I
Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad i kolacja, niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.
Dla osób nocujących w TABORze posiłki będą wydawane na jadalni. Dla osób nienocujących posiłki będą wydawane w miejscu odbywania się rekolekcji.
Posiłki przygotowuje firma “Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów. Dostępne są:
➡ pokoje 1-osobowe 160 zł/os.
➡ pokoje 2-osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os.
➡ pokoje 4-osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu).
W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
UWAGA! Pokój dwu- oraz czteroosobowy mogą zarezerwować jedynie osoby, które mieszkają ze sobą na co dzień lub wyrażają zgodę na nocleg z większą ilością osób! Chęć nocowania z konkretną osobą prosimy wyrazić w uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które wybierają się na rekolekcje w pojedynkę, mogą zarezerwować jedynie pokój jednoosobowy!

NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW przepada po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 6 listopada ).

R E Ż I M   S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T   Z   R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U   R E K O L E K C J I

 

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Możliwe są dwie formy uczestnictwa: stacjonarna lub online. Zaznacza się, że transmisja online będzie prowadzona nawet jeśli rekolekcje będą prowadzone w formie stacjonarnej. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć w rekolekcjach.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

4. Uczestnicy rekolekcji w formie online:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– otrzymają link z hasłem dostępu do transmisji internetowej. Prosimy o nieprzesyłanie linku z hasłem osobom niezapisanym przez formularz zgłoszeniowy
– będą mieli możliwość wpłaty darowizny w dowolnej wysokości na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.

5. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
– wpłacają darowiznę na rekolekcje w wysokości 50 zł oraz opłatę za nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.

6. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków, jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

8. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

9. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

10. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
– zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
– noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju. Maseczki będzie można zakupić w recepcji w budynku głównym
– dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak: budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
– używania długopisów i notatników otrzymanych jedynie w recepcji rekolekcji. Po zakończeniu ostatniego punktu programu rekolekcji, długopisy, notatniki oraz identyfikatory należy złożyć w recepcji. Będą one do pobrania następnego dnia
– poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

11. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

12. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

13. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO:https://forms.gle/h6DBHabeBc8LXwvA7