KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

        Katechezy przedślubne to forma tzw. przygotowania bezpośredniego do małżeństwa. Najlepiej je zaplanować na ok. rok przed ślubem, np. wtedy, kiedy ustala się datę małżeństwa i rozpoczyna organizację przyjęcia weselnego.

       W ramach tych katechez, obok wspólnych zajęć z kapłanem i doradcą, każda para odbywa trzy indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego oraz otrzymuje materiały potrzebne do prowadzenia i interpretowania obserwacji w ramach Naturalnego Planowania Rodziny.

GDZIE KIEDY JAK?

TERMIN
➡ 24-25 października 2020 r. i 07-08 listopada 2020 r.
Sobota: 8.00 -19.30
Niedziela: 8.00 -16.00

MIEJSCE
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

KOSZT
➡ 400 zł od pary
➡ potwierdzeniem zapisu jest wpłata zadatku 50 zł od pary (zadatek jest BEZZWROTNY)
*możliwość dokupienia noclegu (80zł/os)

POSIŁKI
W czasie zajęć zapewniamy kawę, herbatę oraz obiady (wszystko w cenie).

REŻIM SANITARNY
Wytyczne dotyczące obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z katechez przez Dyrektora Domu bez zwrócenia wpłaconej kwoty.

✔ KONTAKT Z RECEPCJĄ
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU REKOLEKCJI!

REGULAMIN REKOLEKCJI:

 1. Katechezy mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.

2.Uczestnicy katechez

 • zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
 • są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
 • wpłacają zadatek w wysokości 50 zł od pary po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia oraz resztę kwoty (350 zł od pary) w dniu rozpoczęcia rekolekcji
  – zobowiązują się powiadomić o rezygnacji z formy rekolekcyjnej nie później niż TYDZIEŃ przed datą rozpoczęcia rekolekcji.
 • zobowiązują się po rekolekcjach weekendowych dla narzeczonych, do odbycia 3 rozmów indywidualnych w Poradni Rodzinnej. Spotkania odbywają się w odstępach co najmniej dwóch tygodni – mogą ulegać wydłużeniu gdy będzie dużo par. Terminy i miejsce spotkań zostaną ustalone w trakcie trwania katechez przedślubnych.

3. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

4. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

5. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, uczestnicy katechez zobowiązują się do:

 • zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
 • noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania katechez
 • dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak budynek główny, jadalnia. Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
 • poinformowania osób posługujących i niezwłocznego opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom, u których zostaną zauważone powyższe objawy.
  Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z katechez przez Dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

6. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

7. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

8. Pierwszeństwo uczestnictwa w rekolekcjach mają osoby z terenu diecezji rzeszowskiej.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesłania na adres e-mail zapisujących się Narzeczonych wiadomości z pytaniem czy podtrzymują oni chęć udziału w Katechezach. Brak odpowiedzi na taki e-mail w ciągu tygodnia skutkował będzie wykreśleniem z listy uczestników.

W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

LINK DO FORMULARZY ZAPISOWYCH:

*24-25 października 2020r. —> https://forms.gle/7QafU4eaRyixJdA17
*07-08 listopada 2020 r. —> https://forms.gle/nNnParAH7HXp8tjU7