Dom Diecezjalny „TABOR” im. Jana Pawła II

 

Zaproszenie

 

W sobotę, 29 listopada 2014 r. w Domu Diecezjalnym Tabor rozpoczeła się Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu „Jezus 24/7”. Po uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, gdzie możesz spotykać się z Twoim Panem.

Pragniemy zaprosić Ciebie, Twoich bliskich i członków Twojej wspólnoty do wybrania jednej godziny w tygodniu (w ciągu dnia lub w nocy), kiedy w ciszy i skupieniu będziesz trwać przed Jezusem. Zobowiązanie dotyczy tylko jednej godziny w tygodniu przez okres jednego roku.

Zasady są proste: jedna godzina zawsze w tym samym dniu tygodnia o tej samej porze, jedna lub dwie osoby w kaplicy i Jezus. Cisza, medytacja i Jego łaska. On będzie patrzył na Ciebie, a Ty na Niego. To wystarczy. Nie trzeba nic więcej.

Jeśli jesteś gotów podjąć to zobowiązanie zapoznaj się z regulaminem dołączonym do tego zaproszenia i zadzwoń do Magdaleny i Tomasza Stępień (tel.: 570 345 210), aby dać się zapisać.

 

Z modlitwą,

ks. Daniel Drozd 

dyrektor Domu Diecezjalnego TABOR

 Do pobrania:

Regulamin Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu „Jezus 24/7”

 

 

Regulamin Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu
„Jezus 24/7”

 

I. Postanowienia ogóle

1. Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu – „Jezus 24/7” (w skrócie: NANS) jest wydarzeniem o charakterze religijnym, mającym na celu godne uczczenie Najświętszego Sakramentu poprzez adorację. Organizatorem jest Dom Diecezjalny Tabor (Rzeszów, ul. Połonińska 25).

2. NANS odbywa się przez całą dobę (w dzień i w nocy) zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi.

3. NANS rozpoczęło się uroczystą Eucharystią sprawowaną przez ks. bp Jana Wątrobę, dnia 29 listopada 2014 r. o g. 19.00.

3. Zgłaszając pisemnie swój udział poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego każdy Uczestnik:
- przyjmuje do wiadomości religijny charakter NANS;
- w pełni akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosowania się do poleceń organizatora;
- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji NANS oraz przekazania jego imienia, nazwiska i numeru telefonu osobom, które będą odbywać razem z nim oraz w godzinach: poprzedzającej i następującej.

 

II. Warunki uczestnictwa

1. Religijna motywacja do udziału w NANS.

2. Udział w NANS możliwy jest dla wszystkich osób, posiadających stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalające na godzinną adorację w ciszy w wybranej przez siebie stałej porze.

3. Udział w NANS odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w NANS wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność. Konieczne jest wtedy wybranie jednej godziny adoracji wraz z dorosłym opiekunem.

5. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego w czasie NANS. 

6. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione w wyniku niespodziewanych zdarzeń w czasie NANS. 

7. Uczestnik zobowiązany jest podczas NANS posiadać dowód tożsamości (na ewentualne potrzeby uprawnionych organów).

8. Uczestnik nie wnosi żadnych obowiązkowych opłat związanych z NANS.

 

III. Postanowienia szczegółowe

1. Każdy uczestnik NANS może wybrać jedną godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu (w wybranym dniu tygodnia, w dzień lub w nocy) i zobowiązuje się przez okres jednego roku liturgicznego do adoracji w tym czasie.

2. Na daną godzinę adoracji mogą zapisać się najwyżej dwie osoby, przy założeniu, że wszystkie pozostałe godziny adoracji zostały już obstawione.

2. Uczestnik zobowiązuje się do obecności w kaplicy adoracji (Dom Diecezjalny Tabor, Rzeszów, ul. Połonińska 25) w wybranym przez siebie terminie.

3. W razie niemożliwości uczestniczenia w adoracji Uczestnik ma obowiązek zapewnić zastępstwo tak, aby w kaplicy obecna była przynajmniej jedna osoba adorująca. Jeśli na daną godzinę zapisane są dwie osoby, wówczas wystarczy poinformować tę drugą o swojej nieobecności.

4. Sugeruje się, aby zastępstwa dobierane były spośród osób uczestniczących w NANS, dlatego Uczestnicy zgadzają się na udostępnienie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu) osobom, które będą adorować w godzinach poprzedzających i następujących wybraną przez nich godzinę adoracji.

5. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora NANS o swojej nieobecności tylko wówczas, gdy nie udało się zapewnić zastępstwa.

6. W kaplicy adoracji należy przyjąć postawę godną (klęcząca lub siedząca).

7. W kaplicy adoracji obowiązuje cisza. Uczestnicy nie odmawiają modlitw na głos ani szeptem, a także nie śpiewają pieśni. Uczestnik NANS przyjmuje to do wiadomości i zobowiązuje się do dbania o ciszę w tym miejscu modlitwy.

8. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do upomnienia Uczestnika, a nawet usunięcia go z listy osób biorących udział w NANS. 

 

29 listopada 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba zapoczątkował wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w nowo utworzonej kaplicy w Domu Diecezjalnym Tabor przy ul. Połonińskiej w Rzeszowie.


 

Po Mszy św. pierwsze osoby rozpoczęły modlitwę, która będzie trwać 24 godziny na dobę. Zobowiązanie poszczególnych osób obejmuje adorację przez jedną godzinę w tygodniu zawsze o tej samej porze przez okres jednego roku.

BOGA NALEŻY ADOROWAĆ

Mszy św., w której uczestniczyło około 180 osób, przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyło 22 księży. Wśród nich ks. Daniel Drozd i ks. Marcin Szopiński – dyrektorzy Domu Diecezjalnego Tabor oraz ks. Robert Mokrzycki - proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na której terenie znajduje się Dom Diecezjalny Tabor. W homilii Biskup Rzeszowski nawiązał do pielgrzymki papieża Franciszka do Turcji. Podczas pobytu w Błękitnym Meczecie w Stambule 29 listopada Ojciec Święty, po chwili modlitwy powiedział, że Boga należy adorować. Biskup Wątroba zwrócił uwagę, że rozpoczęcie wieczystej adoracji 29 listopada jest niezaplanowaną odpowiedzą na słowa papieża Franciszka.

PAN JEZUS MNIE ADORUJE

Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił osobie św. ks. Jana Vianneya – proboszcza z Ars i jego pobożności eucharystycznej, która okazała się kluczowa w pracy duszpasterskiej. Na końcu przywołał odpowiedź dziewczynki zapytanej: Dlaczego lubi przebywać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem? – Bo sobie tak siedzę, a Pan Jezus mnie adoruje – odpowiedziała dziewczynka. Można powiedzieć, że nie tylko my adorujemy Pana Boga. Najpierw On na nas patrzy, słucha, w jakimś sensie adoruje – skomentował bp Wątroba.

LUDZIE SĄ GŁODNI I JEST IM ZIMNO

Przed błogosławieństwem ks. Daniel Drozd podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania kaplicy, m.in. Bartłomiejowi Pietraszowi, który wyrzeźbił dębową monstrancję i Anicie Gemrze – autorce projektu monstrancji i kaplicy. Monstrancja jest zrobiona w kształcie płomienia ognia wpisanego w krzyż. Ksiądz Drozd przywołał rozmowę z ks. Franciszkiem Dziedzicem - dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, który przypomniał słowa sługi Bożej Anny Jenke, że ludzie są głodni jest i zimno. Monstrancja przypomina o Jezusie Chrystusie, który umarł za nas na krzyżu i stał się dla nas chlebem i o ogniu Ducha Świętego.

ODBUDOWAĆ KOŚCIÓŁ

Po Mszy św. bp Wątroba pobłogosławił kaplicę, monstrancję i ikonę krzyża, a następnie przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy dając początek wieczystej adoracji. Jedynym elementem wystrojem kaplicy jest ikona Krzyża z San Damiano (podarowana przez Fundację Charismata im. św. Pawła Apostoła). Z podobnego krzyża Pan Jezus przemówił do św. Franciszka w kościele w San Damiano, polecając, aby odbudował Kościół. Ksiądz Drozd, nawiązując do tego wydarzenia, wyraził nadzieję, że modlitwa w kaplicy adoracji będzie służyć odnowie Kościoła, począwszy od osobistej świętości. Podobnie wyraził się Biskup Rzeszowski, mówiąc, że bardzo liczy na owoce adoracji w życiu diecezji rzeszowskiej.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Na chwilę obecną brakuje jeszcze chętnych do adoracji, zwłaszcza na godziny nocne. W sumie potrzeba 336 osób (zakładając, że w ciągu godziny jednocześnie w kaplicy przebywać będzie dwie osoby). Zainteresowanych adoracją i gotowych podjąć zobowiązanie organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem (www.tabor.rzeszow.pl) i zapisanie telefonicznie u Magdaleny i Tomasza Stępień (570 345 210). (tn) (źródło: portal diecezji rzeszowskiej)

Jezus 24/7

Wpłać darowiznę

Wybierz kwotę:

Jak trafić?

Jak trafić?

Sponsorzy